Türkler Dünyası

Geçen sayımızda Doğu Türkistanlı sosyolog Prof. Dr. Abdurreşit Celil Karluk, Türklüğü ilgilendiren bazı kavramların sosyolojik analizini yaptı. Bazı önerilerde ve uyarılarda bulundu. Konuyla bağlantılı diğer yazıyı kaleme alan Doç. Dr. Ayşe Çolpan Kavuncu, 1991 yılından sonra Orta Asya hakkında yapılan çalışmalar hakkında bir tartışmayı ortaya koydu. Her iki yazı da Türklüğün sosyolojik gerçekliğini inceleme bakımından &c...

Fahri ATASOY

Devlet Yeniden Yapılanırken

Türk milleti, yeryüzünde asli kimliğini devam ettiren en kadim birkaç milletten biridir. Tarihte devamlılık, gelişme olduğu kadar değişme ve kopuşlar da vardır. Geçmişte var olmuş pek çok halk, kültür ve devletin -elbette ki sonrakilere devrettiği bazı miraslar olmakla birlikte- bugün esamisi okunmamaktadır. Yani tarih bir yönüyle kültürler, medeniyetler, devletler ve milletler mezarlığıdır. Proto-Türkleri saymasak dahi ...

Mehmet ÖZ

Tarihin Işığında Cemaatler, Tarikatlar ve Sorunlar

Adnan Oktar, otuz yıldan fazladır bilinen, konuşulan, tartışılan bir isimdir. 1986’da bazı gazetelerde, özellikle varlıklı ailelerin çocuklarını çevresinde topladığına, onlara modern yöntemlerle İslâm’ı anlatıp kendisine bağlı bir grup oluşturduğuna dair haberler çıkıyordu. Bir konuşmasında “Türk milleti yoktur, İslâm ümmeti vardır” dediği için DGM’de hakkında soruşturma başlatıldı, gözaltına alındı. A...

Nuri GÜRGÜR