Göç ve Mülteciler

Türkiye, her daim gündemi hareketli bir ülke. Aylık dergi yayıncılığında gündemi takip edip okuyucuya sunmak mümkün değil. Ancak gündemde kalıcı olan ve toplumsal hayatımızı etkileyen sorunları dergi sayfalarımıza taşıyabiliriz. Biz de bu bağlamda önemli olduğunu düşündüğümüz konuları seçerek çok yönlü değerlendirmeye çalışıyoruz. Özel dosya çalışmaları böyle ortaya çıkıyor. Geçen ay özel bir dosya niyetiyle yola çıkmadığımız hâlde iki ana başlık öne çıkmıştı: Darbe girişimi ve Türk sanat...

Fahri ATASOY

Türkiye’nin Eğitim Davası: Bir Nesli Daha Mahvetmemek için

Çağımızı tarif etmek için kullanılan terimlerden biri “bilgi çağı” idi. Esasen bu, yanlış bir tanımlamadır; zira bilgi, bir çağda değil bütün çağlarda insanlar için en önemli hazinelerden biri olmuştur. Yusuf Has Hacib’in akıl ve bilgiye dair sözlerinin benzerlerini farklı dönemlerde ve uygarlıklarda da bulursunuz. Ama çağımızda bilginin ve bilimin önemi katlanarak artıyor. Bununla bağlantılı olarak eğitim, bilimsel araştırma ve teknolojik yeniliklerde süregelen yarışta geride kalanların bağımlı...

Mehmet ÖZ

Çözümü Zor Bir Sorunlar Yumağı: Diyanet İşleri Başkanlığı, Dinî Cemaatler, Tarikatlar, Gruplar

Şeyhülislamlık, Osmanlı Devleti’nin dinî, adli ve idari alanlarda hizmet veren en önemli müesseselerinden biriydi. Pek çok müesseseyi ve mevzuatı Osmanlı’dan devralan Cumhuriyet yönetimi, bu müesseseyi de yeni devlete kuruluş ilkeleri ve felsefesi çerçevesinde adapte ederek Diyanet İşleri Başkanlığı adıyla devam ettirdi. ...

Nuri GÜRGÜR


Dosya Sen, Mülteci, Sen! Orhan ARAS
Eylül 2017 Yıl:106 | Sayı:361
Sen, Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin... Sen Macar ovasında bir çelmeyle devrilen Mohsin!Dünyanın e ...