Şehir Medeniyettir

Türkler, dünyada medeniyet kurabilen ve yaşatabilen nadir milletlerdendir. Türklerin kurduğu ilk medeniyet örneklerinden biri, MÖ 500’lü yıllarda inşa edilen ve bugünkü Çin sınırları içinde kalan Doğu Türkistan’da bulunan Karız Su Kanalları’dır. Bu Kanallar; Turfan bölgesinde, Tanrı Dağları’ndaki kar suyunu çölün altından getirmek için bir şebeke şeklinde kurulmuştur; tasarım ve bilims...

Fahri ATASOY

Devletin Yeniden Yapılanması: Usul ve Esas

15 Temmuz darbe girişiminden sonra devletin yeniden yapılanması sürecinin başlatılacağı çok aşikârdı. Bu konuda Türk Ocakları olarak usule ve ilkelere dair bir yol haritası taslağını kamuoyu ile paylaşmıştık. Bugün geldiğimiz noktada, o zamanki tespit ve önerilerimizin geçerliliği daha iyi görülüyor. Geçen ayki yazımızda ise bu konuya dair şu hususları bilhassa vurgulamıştık: 1. İfrata da tefrite de kaçmadan devlet, din&icir...

Mehmet ÖZ

Türk Milletinin Diriliş Hamlesi - Büyük Taarruz, Başkumandan Meydan Savaşı, Tarihî Zafer

30 Ağustos 1922’de Türk ordusunun Mustafa Kemal Paşa’nın komutasında kazandığı zafer, Türk Milletinin üç asırdır sürüp gelen yenilgi ve kayıplar sürecini noktalayan tarihi bir hamledir. On birinci asırdan sonra, vatanlaştırılıp üzerinde yaşadığımız, taşını toprağını karış karış medeniyet ve kültürümüzün ürünleriyle bezeyip “kendimiz” kıldığımız bu topraklardaki varlığımızı Batılılar başından itib...

Nuri GÜRGÜR