Köklerimizi Unutmuyoruz

Unutmak tükenmektir, derler. Bir ülkenin milliyetçileri, mensup oldukları milletin tükenmemesi ve varlığını şerefle devam ettirmesi için seferber olurlar. Bu seferberlik her alanda görülür. Zor zamanlarda canlarını ortaya koyarak katkı sağlarlar. Normal zamanlarda bilim, sanat ve kültür alanında ürettikleri eserleriyle millete hizmet ederler. Bunu çoğu zaman ilan etmeden yaparlar. Buna karşılık bir ülkede milliyetçilik şuuru yeterince yükselmediyse içlerinden bazıları, bunu hatırlatmak zorunda k...

Fahri ATASOY

Anayasa Değişikliği Sonrasında Durum Muhasebesi

Türkiye’nin içeride ciddi bir darbe girişiminin yol açtığı tahribatla dışarıda ise bizi kıskaca almaya çalışan bir yeniden tanzim operasyonuyla uğraştığı bir dönemde, anayasa sistemi açısından son derecede şümullü ve köklü bir değişiklik halkoyuna sunulmuş; halkoylamasının sonucunda da milletin aşağı yukarı yarısı “Evet”, diğer yarısı “Hayır” oyu vermiştir. Her şeyden önce ve ilk olarak şunu belirtmeliyiz ki, bu sonuçlar çok iyi okunmalı ve bunlardan çıkarılması gereken dersler, herkes ama herke...

Mehmet ÖZ

Referandum Tartışmaları ve Avrupa ile İlişkilerimiz Üzerine

16 Nisan’da yapılan halk oylamasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi (Başkanlık Sistemi) yüzde 48,6 Hayır oyuna karşı, yüzde 51,4 Evet oyuyla kabul edilmiş oldu. Bu sonuç, aksine bir yargı kararı olmadığı taktirde kesindir; siyaseten tartışılsa bile hukuken meşrudur. Ancak YSK’nın hem yasayla hem de kendi genelgesiyle çelişen gereksiz müdahalesi referanduma gölge düşürdü. Sonuçlar üzerinde uzun yıllar sürecek, sosyal ve siyasal kutuplaşmalara, gerginliklere yol açacak tartışmaların kapısı açıld...

Nuri GÜRGÜR


Deneme Entelektüel Üzerine Eda ÇOBAN
Nisan 2017 Yıl:106 | Sayı:356
Entelektüel, günümüzdeki karmaşık toplum yapısı içinde siyasal, kültürel ve düşünsel bakımdan ha ...