İz Bırakan İnsanlar

Ölümsüzlük iksiri var mıdır bilinmez ama ölüm gelse de gönüllerde yaşamaya devam etmek mümkün. Bizim kültürümüzde şehitler için “Onlar diridirler.” anlayışı hâkimdir. Şehitlerimizin ölümsüzleştiğine inanırız. Ölümden korkmayan Türk kahramanlığının dayandığı temellerden biri budur. Her nefis ölümü tadacaktır ama bazıları unutulmamayı ve sürekli hafızalar...

Fahri ATASOY

Dünden Yarına 28 Şubat

28 Şubat, salt 28 Şubat 1997 tarihli Millî Güvenlik Kurulu’nda alınan ve daha sonra uygulanan bir takım tedbirler değildir. 28 Şubat bir süreçtir. Belki Lâle Devri’ne ama muhakkak II. Mahmud devrine kadar geri götürebileceğimiz bir tarihî birikime dayalı bir çekişme ve çatışmanın XX. yüzyıl sonlarında aldığı yeni şekil olduğu söylenebilir. Zahiren bu böyle ama İbn Haldun’un deyişiyle, “batın ve i&cc...

Mehmet ÖZ

9 Mart Olayı ve 12 Mart Müdahalesi – Darbeye Karşı Darbe

12 Mart 1971’de Demirel hükümetini istifaya mecbur bırakan askerî müdahale, hazırlanışıyla, politik, ideolojik ve toplumsal özellikleriyle ve sonraki dönemlere olan etkisiyle Cumhuriyet tarihimizin en önemli kırılma noktalarından biridir. Müdahale askerî kanaldan yapılmış olsa da, arka planda çok sayıda solcu aydınların, siyasetçilerin, bazı akademisyen ve gazetecilerin olması, devlet karşıtı radikal solcu gençlik grupl...

Nuri GÜRGÜR