Düşünceler DEPREM Orhan ARSLAN
Şubat 2020 Yıl:109 | Sayı:390
  Deprem Bir Doğa Olayıdır Depremler, yer kabuğu, hareketliliğin doğal sonucudur ...