Atatürk’ü Yeniden Düşünmek

Türkiye Cumhuriyeti, büyük badireler atlatılarak kuruldu. Osmanlı Devleti, son yıllarında kötü gidişi fark etmiş ve önlemler almaya başlamıştı. Yenileşme adımları bunun içindi. Bir millet olma temeli arandı. “Osmanlıcılık” ve “İslamcılık”ın iddia ettiği toplum kesimi, millet olma iradesi gösteremedi. Osmanlı yıkıldığında gerçek anlamda millet olan Türkler, kaderleriyle baş başa kaldı. Ordu dağıtılmış, vatan toprakları ...

Fahri ATASOY

Türklük, Kimlik ve Geleceğe Bakış

Dünyanın, bölgemizin ve ülkemizin 1990’lardan günümüze uzanan süreçte, kargaşa içindeki yeniden tanzimi operasyonları devam ediyor. Ekonomiden eğitime, çevre sorunlarından alternatif enerji kaynaklarına, tarım politikalarından sağlıktaki gelişmelere pek çok değişik alanda yeni gelişmeler, yeni sorunlar ortaya çıktığı gibi, yeni çözüm arayışları da devam ediyor. Bizler, bir kültür ve mefkû...

Mehmet ÖZ

Suudiler Neyin Peşinde?

Suudi gazeteci ve ABD vatandaşı Cemal Kaşıkcı’nın, nikah işlemleri için gittiği konsolosluk binasından çıkmamış olması, Türkiye’yi ağır bir diplomatik sorunla karşı karşıya bırakmış bulunuyor. Henüz kesin delillere ulaşılmasa da Kaşıkcı’nın siyasi bir cinayete kurban gitme ihtimali çok yüksek görünüyor. Olay bizim açımızdan sıradan bir infaz değildir. Türk Devleti’nin hukuki varlığı, egemenliği yabancı bir ...

Nuri GÜRGÜR