Türklük Tehdit Altında

Bir ülkenin milliyetçileri, mensup oldukları milletin varoluş mücadelesinin öncüleridir. Mücadele ancak topyekûn bir seferberlik ve birlik içinde yapılırsa başarılı olur. Milletin bütün sorunlarını bir grup milliyetçi çözemez. Sadece toplumsal duyarlılığı artırıp toplumu harekete geçirebilir, özellikle ülkeyi yönetenlerin millî çıkarlarımız doğrultusunda millî politikalar takip etmeleri için uyarı ve baskı unsuru oluşturabilir. Türkiye, maalesef milliyetçilik söylemleri arasında gerçek anlamda m...

Fahri ATASOY

“Büyük” Orta Doğu Tuzağında Son Aşama: Türkiye Ne Yapmalı?

1990’larda Irak’a ilk müdahale ile başlayan yeni Sykes-Picot projesinde, Suriye ve Irak’ın parçalanması ve sözde Kürt devleti kurulması yolunda yeni bir merhaleye gelindi. Son söyleyeceğimizi baştan söyleyelim. Lafı eğip bükmenin manası kalmadı. Ortada BOP yani “Büyük Orta Doğu Projesi” veya YOP yani “Yeni Osmanlı Projesi” falan yok. Bunlar medeniyetler çatışması teorisinin medeniyet-içi çatışma projesi çerçevesinde Müslümanları ve Türk devletini yönetenleri, hafif bir ifadeyle söyleyelim, yönle...

Mehmet ÖZ

Çözümü Zor Bir Sorunlar Yumağı: Diyanet İşleri Başkanlığı, Dinî Cemaatler, Tarikatlar, Gruplar

Şeyhülislamlık, Osmanlı Devleti’nin dinî, adli ve idari alanlarda hizmet veren en önemli müesseselerinden biriydi. Pek çok müesseseyi ve mevzuatı Osmanlı’dan devralan Cumhuriyet yönetimi, bu müesseseyi de yeni devlete kuruluş ilkeleri ve felsefesi çerçevesinde adapte ederek Diyanet İşleri Başkanlığı adıyla devam ettirdi. ...

Nuri GÜRGÜR


Dosya Sen, Mülteci, Sen! Orhan ARAS
Eylül 2017 Yıl:106 | Sayı:361
Sen, Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin... Sen Macar ovasında bir çelmeyle devrilen Mohsin!Dünyanın e ...