Millî Hafıza

Türk Yurdu, ülkenin ağır şartları içinde çıkış yolu arayan Türkçü aydınların fikir zemini olarak yayın hayatına başladı. Türkçülük, bir dünya görüşü olarak Türk milletini öncelemeyi ve bu gerçekliğe göre siyasi kararlar almayı temel düstur olarak kabul eder. Felsefi düşüncedeki “–izm”ler zaten böyle bir önceliği vurgular. Özellikle milletin varl...

Fahri ATASOY

Geçmişten Geleceğe Fethin Anlamı veya Fatih Bugünün Gençliğine Ne Diyor?

29 Mayıs 1453’te, 21 yaşında genç bir Sultan, İslam Peygamberi’nin müjdesine ve övgüsüne mazhar oldu. Roma İmparatorluğu’nun başkentini fetheden bu genç Sultan, Konstantiniye’yi şan olsun diye değil hayalindeki cihan devletinin payitahtı olmak üzere fethetmeyi, daha çocukluğunda kafasına koymuştu. İskender gibi cihangirlerin hayat hikâyelerini öğrenmiş; dünyayı tanıyan, bilgili ve zeki bir genç olarak ha...

Mehmet ÖZ

Ysk’nın Hukuk Sınavı ve Gerçek Gündeme Dönme İhtiyacı

Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs’taki seçimden üç ay kadar önce, 16 Şubat 1950’de TBMM’de çıkarılan “Milletvekili Seçim Kanunu” ile kuruldu. Bu kanunla oluşturulan kurullara, seçim güvenliği, yönetimi ve denetimi hukuki güvenceye bağlandı. Kanun ana muhalefet partisi DP tarafından hazırlanıp Meclis’e getirilse de iktidardaki CHP de teklife destek verdi. Çünkü 1946 seç...

Nuri GÜRGÜR