Türkler Arasında Birlik

Fahri Atasoy Osmanlı Devleti dağılma sürecine girdiğinde toplumu bir arada tutacak güçlü bir formül arandı. Maalesef ilk iki öneri işe yaramadı. Modern dönemde insanları bir araya getirecek en güçlü birlik unsuru, millet olma birlikteliğiydi. Sosyolojik olarak millet özelliği taşımayan topluluklara “millet” demekle millet olunmuyordu. “Osmanlıcılık” ve “İslamcılık” böyle bir tecrübeyle etk...

Fahri ATASOY

Tarihimizi Saptırmadan Tartışmak

Giriş Yerine: Tarihin Yöntemine Dair Klasik bir ifade ile söylersek tarih, her şeyden önce insanlığın hafızası mesabesindedir. Bugün, tarihin bir muhassalasıdır ve geleceğin de tohumlarını barındırır. Bu, geçmişte yaşananlar (res gestae) anlamındaki tarihtir. Tarihçilerin geçmişin izlerine dayanarak belirli bir metodoloji çerçevesinde yeniden inşa ettikleri ve bundan dolayı kısmen haklı olarak “kurgu” olarak nitelenen tarih is...

Mehmet ÖZ

Türk Milletinin Diriliş Hamlesi - Büyük Taarruz, Başkumandan Meydan Savaşı, Tarihî Zafer

30 Ağustos 1922’de Türk ordusunun Mustafa Kemal Paşa’nın komutasında kazandığı zafer, Türk Milletinin üç asırdır sürüp gelen yenilgi ve kayıplar sürecini noktalayan tarihi bir hamledir. On birinci asırdan sonra, vatanlaştırılıp üzerinde yaşadığımız, taşını toprağını karış karış medeniyet ve kültürümüzün ürünleriyle bezeyip “kendimiz” kıldığımız bu topraklardaki varlığımızı Batılılar başından itib...

Nuri GÜRGÜR