Demokrasi ve Millî Egemenlik

Nisan ayı, TBMM’nin kuruluşu dolayısıyla zihinlerimizde “Demokrasi ve Millî Egemenlik” çağrışımı yapar. 23 Nisan 1920 tarihinde, Mustafa Kemal ve silah arkadaşları, işgal altındaki vatan topraklarını kurtarabilmek için bir meşruiyet zemini olarak Milli Meclis’i kurdular. Osmanlı Hükûmeti, İşgal altındaki İstanbul’da meşruiyetini ve işlevini kaybetmişti. İstiklal Savaşı yapabilmek için bir meşru dayanak gücüne ihtiyaç vardı. Bu güç, ancak milletin kendisi olacaktı. “Hâkimiyet Kayıtsız Şartsız Mil...

Fahri ATASOY

Medeniyet Meselemiz

Türklerin ve bir bütün olarak İslam dünyasının yaklaşık iki yüz yıllık tarihlerinin en travmatik boyutlarından birisi, daha doğrusu birincisi kendi medeniyetinin yenikliği ve hasım bir medeniyetin üstünlüğü karşısında takınılan tavırlardır. Medeniyet tarihçisi ve tarih filozofu Arnold Toynbee’nin Medeniyet Yargılanıyor adlı eserinde, hâkim medeniyet karşısında yenilgiye uğramış medeniyet mensuplarının tavırları hakkındaki tahlilini hatırlayalım. Toynbee, Roma egemenliği karşısında tepkisel ve iç...

Mehmet ÖZ

Tarihî Bir Kırılma Noktası: 16 Nisan

16 Nisan’da, Türkiye’nin hem bugünü hem de geleceğini belirleyecek nitelikte tarihî önem taşıyan bir referandum (halk oylaması) yapılacak. Sandıktan  “evet’’ çıkması durumunda, 130 yıllık geleneği olan parlamenter sistemin yerine cumhurbaşkanlığı (başkanlık) sisteminin uygulanmasının kapıları açılmış olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifadesiyle, 16 Nisan bir “kırılma noktası”dır. Referandumun sonucu ne olursa olsun siyasette taşlar yerinden oynayacak, siyasetin seyri değişecektir. ...

Nuri GÜRGÜR


Dosya Hocalı Katliamı Nesib NESİBLİ
Nisan 2017 Yıl:106 | Sayı:356
Son yıllarda bir gelenek oluşmuş. Her yıl şubatın 26’sı civarında Azerbaycan’dan gelen kişilerin ...
Deneme Entelektüel Üzerine Eda ÇOBAN
Nisan 2017 Yıl:106 | Sayı:356
Entelektüel, günümüzdeki karmaşık toplum yapısı içinde siyasal, kültürel ve düşünsel bakımdan ha ...