Kitap
750 ₺
450 ₺

Cumhuriyet'imizin İkinci Yüzyılına Girerken SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER

Osmanlı Devleti’nin küllerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında fikren ve fiilen harcı bulunan Türk Ocakları olarak; Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılına girerken temel meselelerimiz hakkında Türkiye’nin ve Türk Milleti’nin gelecek ufku konusundaki tespit ve tekliflerimizi kamuoyu ile paylaşmak maksadıyla bir projeyi hayata geçirmeye karar verdik. Bu kapsamda, tespit ettiğimiz 12 ana konuda raporlar hazırlanmasını ve bilahare, bunların kapsamlı bir kitap hâlinde yayımlamayı planladık. Projeye katkıda bulunan bilim ve düşünce insanlarıyla toplantılar yaptık. Sonuçta elinizdeki eseri ortaya koyduk. Kitap dâhilinde 12 temel raporun yanında Genel Başkan olarak Türk Yurdu dergimiz için yazdığım “Cumhuriyet’imiz İkinci Yüzyılına Girerken Millet Tasavvurumuz ve Millî Devletimiz” başlıklı yazım ile Prof. Dr. Mehmet Âkif Okur’un yine Türk Yurdu’nda yayımlanan “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucu İlkesi ve Unsuru Nedir?” başlıklı yazılarını Giriş olarak koyduk. Ayrıca, “Nüfus ve Göç” Bölümünün ekinde yine Türk Yurdu dergisinde yayımlanan “Sığınmacılar ve Düzensiz Göçmenler” başlıklı yazımı verdik.

Bu kitapta yer alan raporlarla temel meselelere dair bakış açımızı ortaya koymaya ve gelecek ufkumuzu çizmeye çalıştık. Hiç şüphesiz burada ele alınan temel meselelerin boyutları üzerinde çok daha ayrıntılı araştırmalara ihtiyaç var. Bu bağlamda 2024 yılı içinde bazı ana konuları daha etraflıca ve 10-15 kişilik uzman grubunun katılımıyla düzenleyeceğimiz çalıştaylarda ele almayı planlıyoruz.

Projeye katkıda bulunan bütün uzmanlara ve süreç içinde raporları bir araya getiren Yönetim Kurulu üyemiz Dr. İbrahim Atabey’e teşekkür ederim. Merhum İdris Yamantürk büyüğümüzün Türk Ocaklarına verdiği desteği devam ettirmelerinin yanında bu projenin finansmanında da desteklerini esirgemeyen Güriş Holding’e ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tevfik Yamantürk Beyefendi’ye şükranlarımı sunarım.

      Prof. Dr. Mehmet Öz
Türk Ocakları Genel Başkanı

BAŞLIKLAR

•AİLE

•BİLİM VE TEKNOLOJİ

•ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

•DEVLET ve SİYASET

•YENİ DIŞ POLİTİKA UFKU

•EĞİTİM

•EKONOMİ ve ÇÖZÜMLER

•GENÇLİK

•HUKUK ve ADALET

•GÜVENLİK POLİTİKASI

•NÜFUS ve GÖÇ

•KÜLTÜR POLİTİKALARI