Künye


Türk Ocakları Genel Merkezi Aylık Yayın Organıdır.

Yerel Süreli Yayın • ISSN1300-2333

KURUCUSU
Yusuf AKÇURA
 

SAHİBİ

Prof. Dr. Mehmet ÖZ

(Türk Ocakları Basın, Yayın ve Eğitim Hizmetleri İşletmesi Adına)
 

GENEL YAYIN MÜDÜRÜ

Ayşegül Büşra PAKSOY
 

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Doç. Dr. Yusuf GÜNAYDIN
 

İDARE MÜDÜRÜ

Kadir ÇİMEN

YAYIN KURULU

Prof. Dr. Fatma AÇIK

Prof. Dr. Ali AKAR

Doç. Dr. Erdal AKSOY

Doç. Dr. Levent BAYRAKTAR

Prof. Dr. Ali BİRİNCİ

Mahmut ÇETİN

Dr. Erkan KARAGÖZ

Prof. Dr. Nakış KARAMAĞARALI

Prof. Dr. Yunus KOÇ

Prof. Dr. Metin ÖZARSLAN

Ömer ÖZCAN

Prof. Dr. Serdar SAĞLAM

Prof. Dr. Mümtaz SARIÇİÇEK

Adnan ŞENEL

Prof. Dr. Hasan YAYLI

Prof. Dr. Seyfi YILDIRIM

TÜRK YURDU HAKEMLİ DERGİDİR
 

GENEL MERKEZ ve İDARE YERİ

Türk Ocağı Caddesi, Prof. Dr. Osman Turan Sokağı, No: 1

Balgat-ANKARA Tel: 90 (312) 229 69 74

YAZIŞMA ADRESİ

PK 429 Yenişehir / ANKARA

Elmek: turkyurdu@turkyurdu.com.tr

Web Sitesi: www.turkyurdu.com.tr
 

Facebook: TurkYurduDergisi | Twitter: TurkYurduDergi
 

Büro: Kadir TUĞLACI

Teknik Düzenleme: Murat YÜKSEL

Dağıtım: Mikail KARADAŞ

TÜRK OCAKLARI GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 
Genel Başkan: Prof. Dr. Mehmet ÖZ
Genel Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Ayşe Filiz YAVUZ
Genel Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ
Genel Sekreter: Prof. Dr. Emrah ŞENEL
Genel Muhasip: İrfan KAYA
Genel Sekreter Yardımcısı: Doç. Dr. Bülent AKSOY
Genel Sekreter Yardımcısı: Dr. Esabil EKER
Genel Sekreter Yardımcısı: Mustafa Asım MUTLU
Üye: Dr. İbrahim ATABEY
Üye: Doç. Dr. Yusuf GÜNAYDIN
Üye: Dr. Sezgin KARASU
Üye: Fatih AKMAN

DENETLEME KURULU
Başkan: Aziz Kamil YILMAZ
Üye: Mehmet GÜLSÜN
Üye: Av. Sançar Sefer SÜER