Kitap
200 ₺
120 ₺

Türkiye’nin Beka Meselesi

Elinizdeki kitap 2016 Yılının Haziran ayından bugüne kadar Türk Ocakları ağ sayfasında ve Türk Yurdu dergisinde yayımlanan yazılardan oluşmaktadır. 2012 Yılında Türk Ocakları Genel Başkanlığına geldikten sonra ilk iki dönemde yazmış olduğum yazıları Türkiye’nin Kritik Dönemeci ve Kıskaçtaki Türkiye adlı kitaplarda bir araya getirmiştik. Kitap başlıkları, dönem içinde yazdığımız ve dönemi temsil açısından en uygun gördüğümüz yazıların birinden alınmıştı. Bu defa da yazımızın başlığını dönemin ilk yazısından aldık: Türkiye’nin Beka Meselesi. Esasen beka konusuna daha önceki dönemlerde de işaret
etmiştik. Sözde çözüm ve barış sürecinin ve Büyük Ortadoğu Projesinin Türkiye açısından yol açacağı tehlikelere açık ve net bir dille işaret etmiştik. Bununla birlikte 2016 yılında, henüz FETÖ darbe girişiminden önce kullandığımız beka kavramını, daha sonra daha da sık kullanmaya başladık.

Bu kitaptaki yazılardan önemli bir kısmı, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi tartışmaları ve devletin yeniden yapılanması konularına dairdir, bu da tabiidir. Yine, önemli tarihî hadise ve kavramlarla ilgili yazılarımız da aslında ibret, ders ve ilham kaynağı olarak tarihin Takdim günümüzde taşıdığı önem ve anlamın olağan yansımalarıdır.

Bilgi birikimimiz ve gözlemlerimiz çerçevesinde Türkiye’yi, çevremizi ve dünyanın gidişatını değerlendirmeye çalıştığımız bu yazıların temel hedefi, insanlığın savaş, fakirlik, adaletsizlik ve baskılarla bunaldığı 21. yüzyılda Türk milleti olarak tarihimizden alacağımız güç ve ilhamla Türk-İslâm medeniyetini asrın idrakine söyletmenin öneminin altını çizmektir. Beka meselesi, devletin yeniden yapılanması, eğitim gibi konuların hepsi bu genel çerçeve içinde ele alınmaya çalışılmıştır. Tespit, tahlil, tenkit ve tekliflerimizin isabetli olup olmadığını değerli okurların takdirine bırakıyoruz.
Prof. Dr. Mehmet ÖZ
Mart 2019