Kitap
400 ₺
250 ₺

Alevilik Bektaşilik Türk Yurdu Yazıları

Türkiye’de Alevîlik konusu 1900’lerde araştırma konusu olarak ele alınarak incelendiği görülmektedir. Bu eseri ortaya çıkarabilmek için 1926-2017 yılları arasında Türk Yurdu Dergisinde Alevilik-Bektaşilik konusunda yayımlanan tüm yazılar Türk Yurdu Bibliyografyası taranarak toplanmıştır. Dergide bu yıllar arasında bu konuda yayımlanan yaklaşık olarak 64 civarında yazı olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Tüm bu yazılar arasında makale formatına göre yazılmış 45 makale bulunması dolayısıyla kitapta belirlenen bu 45 makaleye yer verilmiştir. Makalelerin içeriğine dokunulmamış, sadece gerekli tashihler yapılmıştır. Kitapta yer verilen bu makaleler kendi içinde mevcut başlıklarına göre tasnif edilerek farklı bölüm başlıkları adı altında yer almalarına karar verilmiştir. Bu bölüm başlıkları sırasıyla; Alevilik, Alevilik- Bektaşilik, Bektaşilik, Tahtacılar, Nusayriler ve Yesevilik şeklindedir. Bu bölüm başlıklarında yer alan makaleler ise dergideki yayım tarihi sırasına göre dizilmiştir.