Sönmez Hakkında Bilgiler ve Yazıları

Sönmez

Yazar
Lisans eğitimini 1987 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. 1994’de “Mürcie ve Horasan-Maveraünnehir’de Yayılışı” başlıklı tezi ile Doktor unvanını aldı. Türklerin İslâmlaşma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri, İslam Düşüncesinde İlk Gelenekçiler-Hadis Taraftarlarının İman Anlayışı Bağlamında Bir Zihniyet Analizi ve Din Anlayışında Farklılaşmalar Türkiye’de Alevîlik-Bektaşîlik gibi eserleri yayınlanan yazar, hâlen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
Yazarın Yazıları
Yazarın Yazıları