Metin Hakkında Bilgiler ve Yazıları

Metin

Yazar
Lisans eğitimini 1987 yılında Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı. 1999’da Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halkbilimi Bilim Dalı doktora programını “Erzurum ve Çevresinde Âşıklık Geleneğinin Bugünkü Durumu” adlı tez ile tamamladı. Yazar, halen Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Yayınlanmış kitapları; Erzurum Âşıklık Geleneği (Ankara, 2001), Ferhat ile Şirin-Mukayeseli Bir Araştırma-(İstanbul, 2006), Türk Mânilerinden Seçmeler (Ankara, 2009).
Yazarın Yazıları
Yazarın Yazıları