M. Rıza Hakkında Bilgiler ve Yazıları

M. Rıza

Yazar
1993 yılında Tahran’da Varlıq dergisinin Yürütme İşleri Müdürü olarak faaliyete başladı. Aynı yıl Bakü’de Azerbaycan Pedagoji Üniversitesi’nde, iki yıl sonra da Mehmet Emin Resulzade adına Bakü Devlet Üniversitesi Filoloji Bölümünde lisans öğrenimine başladı ve 1998 yılında mezun oldu. Aynı yılda Varlıq dergisinin Yazı İşleri Müdürü oldu ve bu göreve 2014 yılına kadar devam etti. 2017 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü’nde “Bir Doğu Türkçesi Sözlüğü: Senglah” başlıklı teziyle doktora eğitimini tamamladı. Yazar, halen Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.
Yazarın Yazıları
Yazarın Yazıları