İbrahim Hakkında Bilgiler ve Yazıları

İbrahim

Yazar
Türk Yurdu Yazı İşleri Müdürü
Lisans eğitimini 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı. 1998 yılında “Türkiye Türkçesi ve Kırgız Türkçesinin Kelime Grupları Bakımından Karşılaştırılması” başlıklı tezi ile Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Dili Anabilim Dalında doktora eğitimini tamamladı. Yazar, hâlen Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. 
Yazarın Yazıları
Yazarın Yazıları