Hasan Hakkında Bilgiler ve Yazıları

Hasan

Yazar
Lisans eğitimini 1994 yılında Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. Doktorasını “Türkiye’de Belediyelerin Yeniden Yapılandırılması:2004 Belediye Reform Çalışmalarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma” isimli tezi ile Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nda tamamladı. Yazar, hâlen Kırıkkale Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.
Yazarın Yazıları
Yazarın Yazıları