Cemile Hakkında Bilgiler ve Yazıları

Cemile

Yazar
2003 yılında Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. 2014 yılında “Kazak Sovyet Edebiyatında İmaj ve Kimlik” adlı doktora tezini tamamlayarak Doktor unvanı aldı. Yazar halen Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.
Yazarın Yazıları
Yazarın Yazıları