Çağatay Hakkında Bilgiler ve Yazıları

Çağatay

Yazar
Lisans eğitimini 2001 yılında Kırıkkale Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü’nde tamamlamıştır. 2016 yılında “Sosyo-Kültürel Bütünleşme Açısından Farklılıkların Bir Arada Yaşamasında Din Olgusunun Yeri -Şanlıurfa İli Örneği-” adlı doktora teziyle doktor unvanını almıştır. Yazar halen Kırıkkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
Yazarın Yazıları
Yazarın Yazıları