Bülent Hakkında Bilgiler ve Yazıları

Bülent

Yazar
Lisans eğitimini 1987 yılında Fırat Üniversitesi Tarih Bölümü’nde tamamladı. 2001 yılında Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı Cumhuriyet Tarihi Bilim Dalı’nda “Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’nin Siyasî Faaliyetleri (1908-1923)” konulu tezle Doktora eğitimini tamamladı. Bu çalışması kitap haline getirildi. Yazar hâlen Trakya Üniversitesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.
Yazarın Yazıları
Yazarın Yazıları