Birol Hakkında Bilgiler ve Yazıları

Birol

Yazar
Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam ve İslam Felsefesi Bölümü’nde tamamladı. Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 1997 yılından 2011 yılına kadar Başbakanlık Müşaviri olarak Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından Öğrenci Getirme Projesi Koordinatörlüğü görevini deruhte etti. 2001 yılından itibaren TRT’de Program Danışmanlığı ve Yapımcılığı görevlerini de yürütmektedir. “Nietzsche’nin Nihilizmi” adlı bir kitabı yayınlanmıştır.
Yazarın Yazıları
Yazarın Yazıları