Yazar: Serdar SAĞLAM


Lisans eğitimini 1980 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamladı. 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı'nda doktora eğitimini tamamladı. Yazar hâlen Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.
Makaleleri