Yazar: Fahri ATASOYTürk Yurdu Dergisi Genel Yayın Müdürü
Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyoloji Bölümü'nde Küreselleşme ve Milliyetçilik üzerine doktora yaptı. Bu çalışması Ötüken Yayınları tarafından basıldı. Çok sayıda makale ve kitap bölümü hazırlayan yazar, halen Kırıkkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 
Makaleleri