Türk Düşünce ve Siyasi Hayatında Fethi Tevetoğlu

Aralık 2013 - Yıl 102 - Sayı 316

        Şair, yazar, biyograf, hekim, diplomat, siyasetçi, dergi yayıncısı. Bunca değişik alanlarda hizmet etmiş bir Türk aydını üzerine akademik çalışma yapmak çok zordur. Yapılsa bile o araştırma işleyeceği konular bakımından yüzeysel kalır.

         

        Elimizdeki doktora çalışması, bundan dolayı, üzerinde çalıştığı Dr. Fethi Tavetoğlu’yu yalnız düşünceleri ve siyasetteki yeri bakımından ele alıp incelemiştir. Bundan dolayı çalışma, Tevetoğlu üzerine özgeçmiş araştırması olmaktan çıkıp onun adı çevresinde, hayatta olduğu dönemin siyaset ve düşünce ortamını da irdelemiştir. Elbette Türkçüğü Tevetoğlu’dan ayırmak mümkün değildir. Böyle olunca yazar Tevetoğlu ile birlikte, etkin olduğu dönemlerin Türkçülük hareketlerini de ele alıp incelemek durumunda olmuştur.

         

        Türk Düşünce ve Siyasi Hayatında Dr. Fethi Tevetoğlu / Mert Gönül. Ankara: Türk Ocakları Ankara şubesi, 2011. 203 s. ISBN 978-975-7739-53-1 kimliği ile “Türk Ocaklarının 100. Yılına Armağan” olarak yayımlanan bu eser, kısa bir girişten sonra, dört bölüm ve “Sonuç”tan oluşuyor:

         

        “Dr. Fethi Tevetoğlu’nun Hayatı ve Eserleri” başlıklı olan birinci bölümde, (13-26.) eserin objesi olan Tevetoğlu’nun özgeçmişi ve eserleri genel bir çerçeve içinde ele alınmış. Sonraki bölümlerde düşünce ve siyasi hayatı incelenirken özgeçmişinin o yönleri ayrıntıları ile ele alındığı için bunu tabii saymak gerekir.

         

        İkinci bölüm (27-72.), “Türkçülüğün Tarihsel Arka Planı” başlığını taşıyor. Araştırmacı, bu bölümde Türkçülüğün 1908’de başlayan serüvenini ele almış, Yusuf Akçura ile Ziya Gökalp’in Türkçülüğe etkilerini incelemiş ve Tevetoğlu’nun onlardan ne ölçüde etkilendiğini irdelemiş. 

            

        “Türkçü düşünce içinde Dr. Fethi Tevetoğlu” başlıklı üçüncü bölümde (73 -126..), Tevetoğlu’nun Türkçülük mücadelesi içindeki yeri, çıkardığı Kopuz dergilerindeki polemikleri; Türkçüler arasındaki ayrışmalarda ve solcularla olan tartışmalardaki tutumu; 1944-45 Irkçılık-Turancılık Dâvâsındaki etkinlikleri ele alınıp incelenmiş.

         

        Dördüncü bölüm (127-182.), “Soğuk Savaş döneminde Dr. Tevetoğlu ve Türkiye’de Komünizmle Mücadele” başlığını taşımakta ve kendisinin Türkçülük mücadelesi yanında soğuk savaş dönemindeki “komünizmle savaş” etkinlikleri üzerinde durulmaktadır.

         

        Eserin başında kısa bir “Giriş” (10-12.) ve sonunda da kısa sayılabilecek bir “Sonuç” (183-186.) yer alıyor. Daha sonra da “Kaynaklar” (187-203.) başlığı altında, eser hazırlanırken yararlanılan kitaplar, makaleler ve incelenen süreli yayınlar ve gazeteler listeleniyor ve bu yazarın çalışmasını yapar iken geniş bir kaynak taraması ve incelemesi yaptığını gösteriyor.

         

        Elimizdeki eser bir doktora çalışmasıdır ve değerli Türkçü Tevetoğlu’nu değişik açılardan ele alıp irdeleyen değerli bir eserdir. Özellikle onun II. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş dönemindeki etkinliklerini incelemek isteyeceklere önemli ipuçları verecektir. Bu yönü ile de ilgi çekici bir çalışmadır. 

         

        Bu değerli eseri dolayısıyla Dr. Mert Gönül’ü ve ona yayınları arasında yer veren Türk Ocakları Ankara Şubesi Başkanı Türkân Hacaloğlu’nu yürekten kutluyorum

         

         

        


Türk Yurdu Aralık 2013
Türk Yurdu Aralık 2013
Aralık 2013 - Yıl 102 - Sayı 316

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele