Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Aktaş’ın Ardından

Eylül 2013 - Yıl 102 - Sayı 313

        Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Şerif Aktaş, 9 Haziran 2013 Pazar günü gecesi kanser tedavisi gördüğü, Samsun’daki doktor oğlu Alper’in yönettiği özel hastanede hayata gözlerini yumdu. Cenazesi, 11 Haziran 2013 Salı günü memleketi Erzincan’ın Refahiye ilçesi Merkez Cami’sinde kılınan öğle ve cenaze namazlarının ardından Pınaryolu Köyü Mezarlığı’nda toprağa verildi.

         

        Aktaş, 5 Şubat 1945 tarihinde Refahiye’nin Pınaryolu köyünde doğdu. Babası Feyzullah Bey, annesi ise Kiraz Hanım’dır.

         

        Pınaryolu Köyü İlkokulu (1957), Refahiye Ortaokulu (1960) ve parasız yatılı olarak Erzurum Lisesini (1963) bitirdi. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde yüksek öğrenimini tamamlayarak (1967) edebiyat öğretmeni oldu. Bayburt Lisesi (1967-1970) ve Erzincan Ticaret Lisesinde (1970-1974) edebiyat öğretmenliği yaptı. Öğretmenliği sırasında mezun olduğu fakültenin yüksek lisans ve doktora eğitimi programlarına devam etti. Prof. Dr. Kaya Bilgegil’in danışmanlığında Refik Halid Karay’ın Eserleri Üzerinde Bir Araştırma konulu teziyle 1973 yılında edebiyat doktoru unvanını aldı. Erzurum Kâzım Karabekir Eğitim Enstitüsü Türk dili ve edebiyatı öğretmenliğine atandı (1974). 1975 yılında vatan görevini yedek subay olarak Bornova’da yerine getirdi. Askerlik dönüşü asistan kadrosu verildi. İki yıl (1977-1979) Fransa’da incelemelerde bulundu. Fransızcasını geliştirdi. Ahmed Rasim’in Eserlerinde İstanbul konulu teziyle doçent (1981), 1987’de de profesör akademik unvanlarını aldı. Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlığı(1989-1995)’nın ardından, Kazakistan’a giderek Hoca Ahmed Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesinde rektör yardımcılığı yaptı (1996-1997). Yurda dönüşünde bu üniversitenin Ankara’daki Sosyal Bilimler Enstitüsünün müdürlüğüne getirildi (1997). Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyeliği, bölüm başkanlığı görevlerinin (1998-2001) ardından Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne öğretim üyesi atandı. Dört yıl bölüm başkanlığı görevini yürüttü (2002-2005). KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesinde Türk dili ve edebiyatı dersleri verdi (2006-2008). 2012 yılında yaş sınırından Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyeliğinden emekliye ayrıldı.

         

        Prof. Aktaş, yeni Türk edebiyatı alanındaki araştırmalarıyla tanındı. Bu alandaki 75 kadar araştırma ürünü makalesi Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü, Türk Yurdu, Türk Dünyası Araştırmaları, Türkiye Günlüğü, Millî Kültür, Millî Eğitim, Doğuş Edebiyat, Kültür Dünyası, Bilig, Bilge, Evren, Hece, Kurgan Edebiyat, Çevren, Toplum Bilim, Fikir ve Sanatta, Hareket, Yeni Türkiye, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Bilim Yolu/Kırıkkale Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ve Gazi Ü Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi gibi önemli süreli yayınlarda yer aldı. İlk, orta ve yüksek öğretim okulları için ders kitapları hazırladı. MEB Talim Terbiye Kurulunda edebiyat dersi program ve kitaplarının hazırlanmasıyla ilgili komisyonda başkanlık yaptı (2005-2006). Fransızcadan bazı edebiyat makaleleri çevirip yayımladı.

         

        Çok sayıda öğretim üyesinin, edebiyat öğretmeninin yetişmesini sağladı. 18 yüksek lisans ve 28 doktora tezine danışmanlık yaptığı görüldü.

         

        Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliğinin, 1984 İnceleme Ödülüyle Türkiye Millî Kültür Vakfının 1985 Edebiyat Teşvik Ödülünü aldı.

         

        Eserleri ilk baskı yıllarına göre şunlardır (Genişletilmiş baskıları yapılmıştır):

         

        Araştırma, İnceleme: Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş (1984), Edebiyatta Üslup ve Problemleri Üzerine (1986), Refik Halid Karay (1986), Ahmet Rasim (1987), Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1987), Ahmet Rasim’in Eserlerinde İstanbul (1988), Şiir Tahlili/Teori Uygulama (2009), Edebiyat ve Edebî Metinler Üzerine Yazılar (2011), Anlatma Esasına Bağlı Edebî Metinlerin Tahlili/Teori Uygulama  (2013).

         

        Antoloji/Seçki: Yenileşme Dönemi Türk Şiiri Antolojisi I-II (1996, 1998).

         

        Ders Kitabı/Sınav Kitabı: Türk Dili ve Edebiyatı/4. Dönem (Sadık K. Tural ve Yakup Çelik’le, 1993), İlköğretim Türkçe/6,7,8. Sınıflar (O. Gündüz, Y. Çelik ve H. Alaçatlı ile, 1996), Yazılı ve Sözlü Anlatım/Kompozisyon Sanatı (2001), Dil ve Anlatım/9. Sınıf (2005), Türk Edebiyatı/9. Sınıf (2005), Dil ve Anlatım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu/9-12. Sınıflar (2005), Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu/9-12. Sınıflar (2005), Lisansüstü Eğitimi Sınavı LES (2006), ALES Sözel (2007).

         

        14 ciltten oluşan Büyük Türk Klasikleri adlı yayının (1985-2002) 10-14. ciltlerini Prof. Dr. Orhan Okay’la birlikte hazırladı. Kırk beş edebî şahsiyetle ilgili bölümü kaleme aldı.

         

        Hakkında 2012 yılında Prof. Dr. Şerif Aktaş’a Armağan (bs. hzr. Prof. Dr. Yakup Çelik) kitabı yayımlandı.

         

        Çeviri yapabilecek derecede Fransızca biliyordu.

         

        Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümündeki yetiştirdiği öğretim elemanlarından (Öğr. Gör. Dr. Fatih Sakallı, Arş. Gör. Dinçer Apaydın ve Arş. Gör. Zehra Görkem Duran) temin ettiğimiz makale, bildiri, söyleşi türü yayınları şunlardır:

         

         

        a. Makaleler

        1. Mehmet Niyazi Özdemir’in Düşündürdükleri, Fikir ve Sanatta Hareket, Şubat 1972, s. 69-72

        2. Edebî Eserde Yapı Meselesi I, Fikir ve Sanatta Hareket, Ağustos- Eylül 1980, s. 31- 37

        3. Edebî Eserde Yapı II – Edebîlik Meselesi, Fikir ve Sanatta Hareket, Ekim- Kasım 1980, s. 39-45

        4.Kiralık Konak” Üzerine Bir Tahlil, Fikir ve Sanatta Hareket, Mart 1981, s. 51-55

        5. Edebî Eser ve “Yapısalcılık”, Doğuş Edebiyat, Nisan 1982, s. 8-13

        6. Millî Edebiyat Kavramı ve Türk Edebiyatı, Doğuş Edebiyat, Ağustos 1982, s. 12-15

        7. Millî Edebiyat Kavramı ve Türk Edebiyatı - II, Doğuş Edebiyat, Eylül1982, s. 13-16

        8. Yahya Kemal’in Nesirlerinde Üslup, Ölümünün 25. Yılında Yahya Kemal Beyatlı, Ankara 1983, s. 100-107

        9. Roman Tahlilleri I: Nur Baba Romanı Üzerine, Doğuş Edebiyat, Ekim 1983, s. 10-13

        10. Soruşturma I: Edebiyatımızda Tenkit, Doğuş Edebiyat, Kasım 1983, s. 8-14

11. Kurtuluş Savaşı’nı Yapan İki İnsan Tipinin Hikâyesi: Küçük Ağa, Millî Kültür,Sayı: 43,Aralık 1983, s. 12-14

        12. Roman Olarak Hüsn ü Aşk,Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı: 27, Aralık 1983, s. 94-108

13. Soruşturma (Deneme, Tenkid, İnceleme), Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 1984, s. 150-152

14.  Bir Coğrafyanın Kaderi-Gün Uzar Yüzyıl Olur,  Türk Edebiyatı,Ocak 1984, s. 52-54

15. Roman Tahlilleri- Handan, Doğuş Edebiyat,Sayı: 22-23-24, Aralık- Ocak-Şubat 1984, s. 22-23

16. Hikâyeciliğimizde Yeni Bir Tarz-Yoksulluk İçimizde, Türk Edebiyatı,Şubat 1984, s. 74-76

17. Edebiyat İlmî ve Edebî Terminoloji Üzerine, Millî Kültür,Sayı:45, Haziran 1984, s. 20-23

18. Millî Romantik Duyuş Tarzıyla Yahya Kemâl ve Ziya Gökalp, Doğumunun 100. Yılında Yahya Kemâl Beyatlı,İstanbul 1984, s. 13-23

19. 1984’te Tenkid ve Deneme, Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı1985, s. 167-182

20. Cahit Sıtkı Tarancı (1910-1956), Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi (Erzurum), 24 Eylül 1986, Sayı: 1, s. 1-12

21. Hocamın Ardından, Türk Dili,Sayı: 431, Kasım 1987, s. 266-267

22. Prof. Dr. Kaya Bilgegil Hakkında Geç Kalmış Bir Yazı, Türk Dili,Sayı: 432, Aralık 1987, s. 311-314

23. Yunus Emre’de Lirizmin Kaynağı, Millî Kültür, Sayı: 62, Eylül 1988, s. 2-5

24. Mehmet Çınarlı’nın Şiirine Bakış, Türk Dili, Sayı: 443, Kasım 1988, s. 244-248

25. Öğretmenliğinin Fonksiyonu, Millî Eğitim,Sayı: 80, Kasım- Aralık 1988, s. 27-31

26. Mehmet Âkif ve İnsan, Millî Eğitim,Sayı: 80, Aralık 1988, s. 15-19

27. Necati Cumalı,Türk Dili,  Sayı: 454, Ekim 1989, s. 197-202

28. Edip Cansever, Türk Dili,Sayı: 462, Haziran 1990, s. 272-275

29. Orhan Kemâl (1914-1970), Türk Dili,Sayı: 463, Temmuz 1990, s. 33-45

30. Yahya Kemâl ve Kollektif Şuur, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi,Sayı: 1, 1991

31. Namık Kemâl ve İnsan, Doğumunun 150. Yılında Namık Kemâl,Ankara 1993, s.1-12

32. Halid Ziya Uşaklıgil’in Romanlarında Tema, Türk Dili,Sayı: 529, Ocak 1996, s. 107-115

33. Necip Fazıl’ın Şiirinde İnsan, Türk Dili,Sayı: 530, Şubat 1996, s. 340-347

34. Millî Romantik Duyuş Tarzı ve Türk Edebiyatı, Türkiye Günlüğü,Sayı: 38, Ocak-Şubat 1996, s. 170-176

35. Millî Romantik Duyuş Tarzı ve Türk Edebiyatı- II, Türkiye Günlüğü,Sayı: 39, Mart-Nisan 1996, s. 104-7

36. Millî Romantik Duyuş Tarzı ve Türk Edebiyatı- III, Mehmed Akif Ersoy,Türkiye Günlüğü,Sayı: 40, Mayıs-Haziran 1996, s. 32-39

37. Millî Romantik Duyuş Tarzı ve Türk Edebiyatı- IV: Abdülhak Hâmid Tarhan, Türkiye Günlüğü, Sayı: 41, Temmuz- Ağustos 1996, s. 95-103

38. Millî Romantik Duyuş Tarzı ve Türk Edebiyatı V: Nazım Hikmet’in Şiiri, Türkiye Günlüğü, Sayı:48,Aralık1997,s.95-103

39. Millî Romantik Duyuş Tarzı ve Türk Edebiyatı VI: Ahmed Hamdi Tanpınar, Türkiye Günlüğü,Sayı: 50, Mart- Nisan 1998, s. 243-250

        40. Edebiyat-ı Cedide Şiiri ve Süleyman Nazif, Türk Dili, Sayı: 534, Haziran 1996, s. 1288-1296

        41. Edebiyat Öğretimi ve Edebiyat Teorisi Üzerine, Türkiye Günlüğü, Sayı: 49, Ocak- Şubat 1998, s. 155-165

        42. Necip Fazıl Kısakürek’in Şiir “Çile”si, Kültür Dünyası, Sayı 13, Mayıs 1998, s.12-16           

        43. Saf Şiir Problemi ve 2. Meşrutiyet Sonrası Türk Şiiri, Türk Yurdu Mayıs 1999, s.28-33, S.129                                                           

        44. Ahmet Kutsi Tecer’in Şiiri, Türk Yurdu, Sayı 130, Haziran 1998, s. 28-33

        45. Türk Dünyası Edebiyat Tarihî Metodolojisi Üzerine, Bilig, Sayı: 5, 1997, s. 197-199

        46. Muhtar Avezov’da Milli Kimlik Arayışları, Bilig, Sayı: 6, 1997, s. 215-218

        47. Millî Edebiyat Kavramı ve Türk Edebiyatı, Bilim Yolu, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 1, 1998, s. 53-63

        48. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Hakkında, Yeni Türkiye, Sayı: 23-24, 1998, s. 2884-2891

        49. İkinci Meşrutiyet Sonrası Türk Romanında Batılılaşma ve Getirdikleri Hakkında, Bilim Yolu, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 2, 1998, ***

        50. Yahya Kemâl’de Mekan, Türk Kimliği ve Yahya Kemâl, Türk Yurdu Yayınları, Nisan 1999, s. 21-26

        51. Türk Şiir Zevkinin Menşei Hakkında, Türklük Bilim Araştırmaları, Sayı: 8, Sivas 1999, s. 103-108

        52. Kemâl Tahir Demir, Bilig, Sayı: 7, Güz 1998, s. 36-43

        53. Türk Dünyasının Edebiyat ve Kültür Birliği Yönünden Bugünkü Durumu, Bilig, Sayı: 3, Güz 1996, s. 200-201

        54. İkinci Meşrutiyet Sonrası Romanlarında Siyasî Temalar, Eskinin Tenkidi, Yönetim Sisteminde Düzensizliğin Ortaya Konulması, Türk Yurdu, Sayı: 153-154, Mayıs-Haziran 2000, s. 110-121

        55. Sözlü Kültürden Kitaplı Kültüre, Bilge, Sayı: 25, Yaz 2000, s. 3-4

        56.“Halk Bilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemlerine Giriş”, Bilge, Sayı: 25, Yaz 2000, s. 50

        57. Atatürk ve Türk Milliyetçiliği Üzerine, Türk Yurdu, Sayı: 160, Aralık 2000, s. 5-6

        58. Ahmet Oktay, Sonsuzluk ve Birgün Dergisi, Sayı: 1, Ankara 2005

        59. Etik ve Edebi Metin İlişkisi Üzerine, Erdem Dergisi, AKM Yay. Sayı: 44, Ankara 2005

        60. Yirminci Yüzyıl Türk Şiiri, Sonsuzluk ve Birgün Dergisi, Sayı: 4, Ankara 2006

        61. Cumhuriyet Dönemi Modern İnsan Tipi – Attila İlhan ve Poetikası Üzerine,Attila İlhan Armağanı,T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 373-388 Ankara 2006

        62. Milli Romantik Duyuş Tarzı ve Arif Nihat Asya’nın Şiirleri, Arif Nihat Asya Özel Sayısı, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, s. 191 – 203, İstanbul 2006

        63. Mehmet Akif ve İnsan Hece Dergisi, Mehmet Akif Özel Sayısı s.25 -37 Ankara 2007

        64. Anlatım ve Anlatım Türleri ÜzerineAhmet Bican Ercilasun Armağanı, Ankara 2008

        65. Edebi Metin ve Özellikleri ÜzerineHüseyin Ayan Armağanı, Erzurum 2008

        66. Çocuk ve Allah’dan Toprak Ana’ya Fazıl Hüsnü Dağlarca, Fazıl Hüsnü Dağlarca KitabıKültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları,s. 77 – 81Ankara 2009 

        67. Edebiyat ve İlim, Doğuş Edebiyat Ağustos –Eylül 1983, Sayı:16-17-18, s. 19-23

        68. Kompozisyon Öğretimi Üzerine, Milli Eğitim, S.81, Ocak 1989, s. 21- 23

        69. Behçet Necatigil, Türk Dili, S.464, Ağustos 1990, s. 69 -77

        70. Şair ve Hesaplaşmaları – Hayal Dergisi, Sayı:30, Ankara 2009

        71. Dilin Doğru ve Güzel Kullanımı Üzerine, Türklük Bilimi Araştırmaları, Sayı 27, s. 37 -42 Ankara 2010

        72. Bahtiyar Vahapzade’nin Şiiri Üzerine, Gazi Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 6, s. 19 -27, Ankara 2010

        73. Rüya ve Ahmet Hamdi Tanpınar Kurgan Edebiyat, Mayıs Haziran 2011, S.1, s.8 -12

        74. Her Dem Yeni Olmasını Bilen Şair: Fazıl Hüsnü Dağlarca Kurgan Edebiyat, Temmuz Ağustos, S.2, s. 6 -12

        75. Attilâ İlhan’ın Cebbar Oğlu Mehemmed Adlı Metnini Çözümleme Denemesi Kurgan Edebiyat, Kasım – Aralık 2011, S.4, s. 7 -15

        b. Yurt Dışı Yayınları

        1. Dil ve Üslup, Çevren Toplum Bilim, Yazın ve Sanat Dergisi (Piriştine), Yıl: XV, Sayı: 63, Ocak- Şubat 1998, s. 65-76

        2. Cumhuriyet Dönemi Türk Romanlarında Yapı Hakkında, Japon Yazarlarıyla birlikte İstanbul’da 1998 yılında yapılan toplantıda okundu.

         

         

        c. Tebliğler – Sempozyumlar – Toplantılar

         

1. Millî Romantik Duyuş Tarzı ve Cengiz Aytmatov’un Gün Olur Asra Bedel Romanı (Yapı Kültür- Anlatma Tarzı), Doğumunun 70. Yılında Cengiz Aytmatov Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri, 8-10 Aralık 1998 Ankara, s. 39-43

2. Çağdaş Türk Yazarının Kültürü Üzerine, Türkiye Yazarlar Birliğinde Okundu,Yayınlanmadı.  

        3. Edebiyatımızda Geçen Asrın Sonlarında Mutavassıtin Grubun Edebî Düşünceleri Hakkında, I. Millî Türkoloji Kongresi- Tebliğler, İstanbul 1980, S. 71-81

        4. Yahya Kemâl’de Mekan, Türk Kimliği Ve Yahya Kemâl Sempozyumu,  Nisan 1999, S. 21-25

        5. Edebi Metin Ve Edebiyat İlmi, Edebiyat İlmi Ve Problemleri Sempozyumu, 23-25 Eylül Gazi Üniversitesi Ankara 2003 S.29 - 49

        6. Hikâyeciliğimizde Bir Dönüm Noktası Olarak Sait Faik, Sait Faik Armağan Günleri, 18 -19 Ekim Sakarya Üniversitesi, Sakarya 2004

        7. Türkolojinin Çıkmazları, I. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, 11-13 Mayıs Gazi Üniversitesi Ankara 2005

        8. Türkoloji Ve Türkoloji Çalışmaları Üzerine, I. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Açılış Konuşması, 11-13 Mayıs Gazi Üniversitesi Ankara 2005

        9. Edebi Metnin Çözümlenme Ve Değerlendirilmesinde Türk Dünyasını Bütün Halinde Düşünmek, I. Türk Kültürü Kurultayı, Ege Üniversitesi İzmir Nisan 2006

        10. Hazırlanan Türk Dili Ve Edebiyatı Programının Tanıtılması Ve Değerlendirilmesi İle İlgili Katıldığı Toplantılar: Antalya, Kayseri, Eskişehir, Bilecik, Çankırı, Kastamonu 2005, Denizli Samsun 2006

        11. Edebi Metinleri Çözümleme Metodolojisi Ve Yapı Tema İlişkisi ÜzerineIcanas Ankara 2007

        12. Dil Ve Edebiyat Programı, Panel, Gazi Üniversitesi Ankara, 12 Mayıs 2009

        ç. Tercümeler

        1. Dil Bilim ve Edebî Tenkid  (Pierre Quirant), Doğuş Edebiyat, Mayıs 1982, S. 32-34

        2. Stylistique (Henri Mitterant),Doğuş Edebiyat, Ekim 1982, S. 29-31

        3. Tekevvüni (Oluşumcu) Sitilistik (Henri Mitterant), Doğuş Edebiyat, Aralık 1982, S. 28-31

         

          

        d. Kitaplarda Maddeler

         

        1. Servet-İ Fünûn Dışı Türk Edebiyatı, Türk Dünyası El Kitabı, 3. Cilt – Edebiyat, Ankara 1992, S. 443-473.

        2. Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı, Türk Dünyası El Kitabı, 3. Cilt – Edebiyat, Ankara 1992, S. 503-547.

        3. 1908-1930 Yılları Arasında Türk Romanı, Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, Akm Yay, Ankara 2006

        4. 1922 – 1930 Yılları Arasında Türk Romancılığı, Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, Akm Yay, Ankara 2006

        5. 1911-1930 Yılları Arasında Türk Edebiyatında Hikâye, Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, Akm Yay, Ankara 2006

        6. Nazım Hikmet Ran, Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, Akm Yay, Ankara 2006 

        7. Milli Edebiyat 1911-1923, Türk Edebiyatı Tarihi C.3 S.183 – 268, T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yay, İstanbul 2007

        Ötüken Neşriyat A.Ş. tarafından yayımlanan Büyük Türk Klasikleri adlı 14 ciltlik eserin 10. 11. 12. 13. ve 14. ciltlerinde yer alan yazıları:

        1. Hüseyin Rahmi Gürpınar, Büyük Türk Klasikleri, C. 10, s. 237-243.

        2. Ahmed Rasim, Büyük Türk Klasikleri, C. 10, s. 255-258.

        3. Rıza Tevfik Bölükbaşı, Büyük Türk Klasikleri, C. 10, s. 279-281.

        4. Ali Kemâl, Büyük Türk Klasikleri, C. 10, s. 305-307.

        5. Mehmet Emin Yurdakul, Büyük Türk Klasikleri, C. 10, s. 313-318.

        6. Ziya Gökalp, Büyük Türk Klasikleri, C. 11, s. 11-19.

        7. Halide Edip Adıvar, Büyük Türk Klasikleri, C. 11, s. 60-66.

        8. Memduh Şevket Esendal, Büyük Türk Klasikleri, C. 11, s. 102-104.

        9. Ömer Seyfeddin, Büyük Türk Klasikleri, C. 11, s. 130-138.

        10. Yahya Kemâl Beyatlı, Büyük Türk Klasikleri, C. 11, s. 195-203.

        11. Hamdullah Suphi Tanrıöver, Büyük Türk Klasikleri, C. 11, s. 281-285.

        12. Mithat Cemal Kuntay, Büyük Türk Klasikleri, C. 11, s. 308-309.

        13. Aka Gündüz, Büyük Türk Klasikleri, C. 11, s. 318-320.

        14. Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı), Büyük Türk Klasikleri, C. 11, s. 343-347.

        15. Emin Bülend Serdaroğlu, Büyük Türk Klasikleri, C. 11, s. 380-382.

        16. Refik Halid Karay, Büyük Türk Klasikleri, C. 12, s. 74-78.

        17. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Büyük Türk Klasikleri, C. 12, s. 166-172.

        18. Reşat Nuri Güntekin, Büyük Türk Klasikleri, C. 12, s. 217-223.

        19. İbrahim Alaaddin Gövsa, Büyük Türk Klasikleri, C. 12, s. 260-262.

        20. Orhan Seyfi Orhon, Büyük Türk Klasikleri, C. 12, s. 296-299.

        21. Halit Fahri Ozansoy, Büyük Türk Klasikleri, C. 12, s. 343-346.

        22. Ruşen Eşref Ünaydın, Büyük Türk Klasikleri, C. 12, s. 362-364.

        23. Falih Rıfkı Atay, Büyük Türk Klasikleri, C. 12, s. 409-411.

        24. İsmail Habip Sevük, Büyük Türk Klasikleri, 13.c, 2002, İst. s.145-154

        25. Nahit Sırrı Örik, Büyük Türk Klasikleri, 13.c, 2002, İst. s.156-184

        26. Yusuf Ziya Ortaç, Büyük Türk Klasikleri, 13.c, 2002, İst. s.186-220

        27. Mahmut Yesari,Büyük Türk Klasikleri, 13.c, 2002, İst. s.223-236

        28. Fahri Celal Göktulga, Büyük Türk Klasikleri, 13.c, 2002, İst. s.239-260

        29. Şuküfe Nihal (Başar), Büyük Türk Klasikleri, 13.c, 2002, İst. s.281-292

        30. Ali Mümtaz Arolat, Büyük Türk Klasikleri, 13.c, 2002, İst. s.308-315

        31. Faruk Nafiz Çamlıbel, Büyük Türk Klasikleri, 13.c, 2002, İst. s.336-365

        32. Nurullah Ataç, Büyük Türk Klasikleri, 13.c, 2002, İst. s.365-394

        33. Ahmet Kutsi Tecer, Büyük Türk Klasikleri, 13.c, 2002, İst. s.510-530

        34. Kemalettin Kami Kamu, Büyük Türk Klasikleri, 14. c. 2002, s.İst. 25-32

        35. Halide Nusret Zorlutuna, Büyük Türk Klasikleri, 14. c. 2002, s.İst. 33-53 

        36. Nazım Hikmet Ran, Büyük Türk Klasikleri, 14.c, 2002, İst. s.54-98

        37. Necmettin Halil Onan, Büyük Türk Klasikleri, 14.c, 2002, İst. s.99-105

        38. Ercüment Beligat Lav, Büyük Türk Klasikleri, 14.c, 2002, İst. s.167-175

        39. Ömer Bedrettin Uşaklı, Büyük Türk Klasikleri, 14.c, 2002, İst. s.215-223

        40. Sabri Esat Siyavuşgil, Büyük Türk Klasikleri, 14.c, 2002, İst. s.444-455

        41. Sabahattin Ali, Büyük Türk Klasikleri, 14.c, 2002, İst. s. 462-494

        42. Mustafa Seyit Sütüven, Büyük Türk Klasikleri, 14.c, 2002, İst. s. 507-513

        43. Yaşar Nabi Nayır, Büyük Türk Klasikleri, 14.c, 2002, İst. s. 514-523

        44. Hasan İzzettin Dinamo, Büyük Türk Klasikleri, 14.c, 2002, İst. s. 552-568

        45. Ahmet Muhip Dıranas, Büyük Türk Klasikleri, 14.c, 2002, İst. s. 569-586

         

        Birsen Hanım’la evliliğinden üç oğlu bulunmaktadır: Dr. Alper, Dr. Sarper ve Rind Kürşat. 1996’da Şöhret Türkmen Hanım’la evlendi.

         

        Prof. Dr. Şerif Aktaş, yeni Türk edebiyatı alanında yöntem ve yorum bakımından örnek alınacak, her zaman yararlanılacak kitap ve makaleler bırakarak aramızdan ayrıldı. Adı, üniversitelerimizde, edebiyat dünyamızda daima saygıyla anılacaktır. Ruhu şad olsun!

         

         

        


Türk Yurdu Eylül 2013
Türk Yurdu Eylül 2013
Eylül 2013 - Yıl 102 - Sayı 313

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele