Prof. Dr. Erol Göka

Ocak 2013 - Yıl 102 - Sayı 305

        1.

         

        “Türk milliyetçiliği” sözünün, daha ziyade “Türk” kısmıyla ilgiliyim. “Türk” anadilim ve yetişme tarzım nedeniyle beni kadim zamanlardaki atalarıma bağlayan, tarihsel kılan, vazgeçemeyeceğim, firar edemeyeceğim yanım; düşüncelerimin, duygularımın hem kaynağı hem ırmağı; akrabalığımın ana hattı, içine doğduğum kardeşliğim; Allah’ın bu insanların içinde insan olacaksın diye karar verdiği, hiçbir dahlimin olmadığı derin grup-varlığımın adı… Kendimi her zaman Türk milletinden hissettim, her geçen gün bunun hikmetlerini daha iyi anladığımı sanıyorum ve bundan kendimce çok onurlandırıcı sonuçlar çıkarıyorum. Milliyetçiliği yalnızca bu onuru, başka topluluklardan insanları hiç rahatsız etmeden taşımak anlamında kabul edebilirim; nasıl ailemizin onurunu başka insanların da onur duydukları aileleri olduğunu bilerek taşıyorsak, nasıl insanlık onuru diye bir şey olduğunu bazı beşerlere rağmen hissediyorsak… 

         

        Aynı ana dili paylaştığım insanların şöyle ya da böyle, bazen tüm kalbimle katıldığım bazen fanatizm boyutlarına ulaştığı için şiddetle reddettiğim, tarihsel ve topluluksal varoluş onurlarını ifade etme biçimine “milliyetçilik” dersek eğer bunun nevzuhur “ulusalcılık”la uzaktan yakından alakası olmadığını söylemiş oluruz. Milliyetçilik bir hissiyat olarak her tarihsel dönemde vardı; “ulus-devletler çağı”nda toplulukların devletlerinin konumuna göre sağlıklı veya fanatik, demokratik veya despotik bambaşka biçimler aldı.

         

        Postmodern zamanlarda, 1980 sonrası, ulus-devletlerin eski yukarıdan aşağıya inşa edilen resmi ideolojilerine sahip çıkmakta ısrar eden, bu gerici nitelikleri yüzünden milleti yükseltmeyi değil ayağına pranga olmayı tercih eden ulusalcıların ise bu hissiyatla bir ilgileri yok, onlar tarihin çöplüğüne atılmalarına ramak kalmış tortu…

         

          2.

         

        Milliyetçilik hissiyatı tarihsel varoluşumuzla ilgilidir ve asla yok olmaz, ulus-devlet ise bambaşka biçimler alabilir.

         


Türk Yurdu Ocak 2013
Türk Yurdu Ocak 2013
Ocak 2013 - Yıl 102 - Sayı 305

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele