BATI DÜŞÜNCESİNDE DİNDEN TANRI’YA KAÇIŞ: PANTEİZM VE DEİZM-1

Mart 2022 - Yıl 111 - Sayı 415

Giriş Yerine

Arius ve Pelagius’la henüz ilk devirlerinde şiddetli itirazlarla karşılaşan Hristiyanlık, takip eden yüzyıllar (Orta Çağ) boyunca, kurucu teologlar tarafından Aristoteles mantığı ve felsefesi yardımıyla oluşturulmuş olan Skolastisizm ile tamamen teşekkül etmiş gibi görünmekle beraber[i], aslında öteden beri Avrupalı aydınlar nezdinde mütemadiyen bir anlama ve ima...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Mart 2022
Türk Yurdu Mart 2022
Mart 2022 - Yıl 111 - Sayı 415

Basılı: 35 TL

E-Dergi: 15 TL

Sayının Makaleleri İncele