HATIRLAYAMADIĞIMIZ DOĞU TÜRKİSTAN’I DÜŞÜNÜRKEN: DÜNYA İNŞASI SÜRECİ VE TÜRK DÜNYASI ADALET KENEŞİ (TÜDAK) TEKLİFİ

Şubat 2022 - Yıl 111 - Sayı 414

Dünyalar, anlam sistemlerinin enerjisi ve kılavuzluğuyla çehre kazanırlar. Elverişli maddi şartlar ve jeopolitik denklemler, dünya kurma faaliyetlerine kılavuzluk edecek güç ve güncellikte bir anlam sistemi mevcut değilse tasarlanan stratejileri kalıcı sonuçlara ulaştıramazlar. Sadece, parlayan ve sönen istikrarsız atılımları tetiklerler. Anlam sistemlerinin kimlik ve değerlerle ilgili sütunları, aidiyet kaynaklarıdır. Güçlü aidiyetler ise dünya kurma faaliyeti için ihtiyaç duyulan motivasyonları besler. Ancak, dünya inşası/yeniden inşası hedefi bakımından işlevsel olmaları bazı şartlara bağlıdır. Bunların başında da dünya kurucu aktörün yaslandığı anlam sistemi ile somut davranışları arasındaki uyum gelmektedir. Anlam sistemi belirli bir kimlik tasarımı ile doğrudan iliş...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Şubat 2022
Türk Yurdu Şubat 2022
Şubat 2022 - Yıl 111 - Sayı 414

Basılı: 35 TL

E-Dergi: 15 TL

Sayının Makaleleri İncele