ÇAĞDAŞ DÖNEMDE GÜNEY AZERBAYCAN’DA MİLLÎ FELSEFİ VE SOSYAL FİKİR TARİHİ

Ocak 2022 - Yıl 111 - Sayı 413

Son Yazıları

Bugüne kadar 19-20. yüzyıl Azerbaycan Türk felsefi ve sosyal fikir tarihi, bir bütün hâlinde veya ayrı ayrı bir biçimde kavramsal olarak araştırılmıştır. Sadece Heyder Hüseynov, Kuzey Azerbaycan’ın 19. yüzyıldaki durumuyla ilgili Türk felsefi ve sosyal fikir tarihi hakkında bir eser hazırlamıştır. Ancak bu eserde de bahsi geçen muhitin dinî, felsefi, sosyal ve siyasi yönleri tam anlamıyla ele alınmamış; bazı mütefekkirlerin fikrî mirasından bahsedilmemiştir. Heyder Hüseynov’a kadar sadece Firudin Bey Köçerli hem 19. yüzyıl hem de 19. yüzyıla kadarki bütün Azerbaycan Türk felsefi ve sosyal fikir tarihiyle oldukça ilişkili olan “Azerbaycan Türklerinin Edebiyatı&rdq...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Ocak 2022
Türk Yurdu Ocak 2022
Ocak 2022 - Yıl 111 - Sayı 413

Basılı: 35 TL

E-Dergi: 15 TL

Sayının Makaleleri İncele