TÜRK GÖÇ ROMANLARINDA YANLIŞ SİYASET

Ocak 2022 - Yıl 111 - Sayı 413

Giriş

“Siyaset” Arapça bir kelimedir. Bu terim, eski Yunancadaki “politika” kelimesiyle eş anlamlıdır. Yani “şehir” (polis) yaşamına ait etkinlikleri ifade eder. Siyaset bilimine göre yönetim erki tarafından toplumun genel çoğunluğunun isteği doğrultusunda çatışma oluşturabilecek özel alanları uzlaştırır. Aynı zamanda siyaset, devlet etkinliklerinin yapı ve içeriğini temellendirmek için gücün kullanılmasını da meşrulaştırır. Siyaset felsefesi ise genel olarak bir toplumdaki belirli grupların ya da bireylerin öznel istencinin genel istenç ile ilişkili olarak imkânlarını sorgular. Felsefi veya bilimsel yaklaşımlar farklılıklar gösterse de siyaset, sadece düş&uu...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Ocak 2022
Türk Yurdu Ocak 2022
Ocak 2022 - Yıl 111 - Sayı 413

Basılı: 35 TL

E-Dergi: 15 TL

Sayının Makaleleri İncele