TÜRK HALKLARININ EDEBİYATINDAKİ AT ARKETİPİ

Kasım 2021 - Yıl 110 - Sayı 411

        Konargöçer hayat tarzını benimseyen Türk halklarında kökeni mitolojik kaynaklara kadar uzanan at arketipi söz konusu halkların etno-kültürel ve millî kimliklerini ortaya koyacak bir kod gibidir. Arketip, insan bilincinde oluşan karakterler sistemidir. Bütün insanları ilgilendiren evrensel arketipler dışında bir de ayrı ayrı milletlerin kendi görüşleri, coğrafi ve tarihî-sosyal durumlarına göre oluşan millî ve etno-kültürel arketipler de vardır. Örneğin, Slav halklarında ayı, dağlılar için dağ ne kadar önemliyse, konargöçer Türk halklarının yaşamı ve kültüründe at, kartal, kurt gibi semboller de o kadar önemlidir ve onlar bu halklarla âdeta bütünleşmiştir.

        Arketip, genotip ve içgüdü gibi nesilden nesle aktarılan bir kodtur. Kolektif bilinçdışı ile bağlantılı olduğu için de milletin bili...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Kasım 2021
Türk Yurdu Kasım 2021
Kasım 2021 - Yıl 110 - Sayı 411

Basılı: 25 TL

E-Dergi: 10 TL

Sayının Makaleleri İncele