TÜRK CUMHURİYETLERİNDE SAĞLIK SİSTEMİ VE YAPILMASI GEREKENLER

Kasım 2021 - Yıl 110 - Sayı 411

        Özet

        Giriş: Ülkelerin vatandaşlarına sundukları sağlık hizmetinin kalitesi ve bunun uluslararası ölçütlere göre standardize edilmiş sonuçları o ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösteren en önemli göstergelerdendir.

        Amaç: Bu makalede, bağımsızlıklarının 30. yılında Türk Cumhuriyetlerinde Tıp Eğitimi ve Sağlık Sistemleri ele alınmış ve veriler ışığında daha iyi bir uyum ve bütünleşme için gelecekte birlikte nelerin yapılabileceğinin ortaya konulması amaçlanmıştır.

        Materyal ve Metot: Bu çalışmada başta Dünya Sağlık Örgütü (WHO) olmak üzere ulusal ve uluslararası açık kaynaklardan faydalanılarak Türk Cumhuriyetlerindeki sistemler ve veriler karşılaştırılmıştır.

        Bulgular:

        1. Tıp Eğitimi açısından Tür...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Kasım 2021
Türk Yurdu Kasım 2021
Kasım 2021 - Yıl 110 - Sayı 411

Basılı: 25 TL

E-Dergi: 10 TL

Sayının Makaleleri İncele