BAĞIMSIZLIK SONRASI KIRGIZİSTAN

Kasım 2021 - Yıl 110 - Sayı 411

Son Yazıları

        1989 yılında Berlin Duvarı yıkılmış ve bu yıkılış bir bakıma Demir Perde’nin çöküşünün psikolojik duvarlarını da yıkmıştı. Kıta Avrupası ve Doğu Avrupa’da başlayan çözülmeler ve bağımsızlık hareketleri, hızlı bir şekilde Baltık ülkeleri, Kafkasya ve Türkistan bölgesine kadar yayılmıştı.

        1989 yılının yazında, ünlü siyaset bilimci Francis Fukuyama ABD’nin önemli yayın organlarından The National İnterest’te “Tarihin Sonu mu?” başlıklı bir makale yayınladı. Makalede, SSCB ve Doğu Avrupa’da yaşanan gelişmelerin Marksizmin sonu olduğu, liberal demokrasinin monarşi ile faşizmin ardından komünizmi de yenilgiye uğrattığı ve meşruluğuna ilişkin dünya çapında dikkate değer bir mutabakatın oluştuğunu öne sürmekteydi (bk. Turan, 2015: 486; Fukuyama, 1989).

        Sovyetler Birliğinin çöküşü bugüne kadar çeşit...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Kasım 2021
Türk Yurdu Kasım 2021
Kasım 2021 - Yıl 110 - Sayı 411

Basılı: 25 TL

E-Dergi: 10 TL

Sayının Makaleleri İncele