FÂRÂBÎ VE TANPINAR’DA ŞEHİR

Ağustos 2021 - Yıl 110 - Sayı 408

Son Yazıları

Tanpınar’ın Beş Şehir adlı kitabındaki “şehir” algısını Fârâbî’nin “Medine” kavramlaştırmasıyla kıyaslayarak kritik etmek, geleneksel toplumdan modern topluma dönüşürken yerleşim düzenimizin Batı ile çarpık ilişkisini gösterecektir. Fârâbî, Yunan polislerini esas alırken Platon ve Aristoteles’i uzlaştırmayı denemekte ve Hz. Peygamber’in “Medine” inşasını açıklamada bir araç olarak kullanmaktaydı. Tanpınar’ın tasvir ettiği Beş Şehir ise, Batı ile temasa geçen Türk aydın zümrenin (entelektüellerin, devlet bürokrasisinin ve siyasal kadroların) “şehir” konusunda felsefi bir referanslarının bulunmadığını göstermekted...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Ağustos 2021
Türk Yurdu Ağustos 2021
Ağustos 2021 - Yıl 110 - Sayı 408

Basılı: 25 TL

E-Dergi: 10 TL

Sayının Makaleleri İncele