TARİHÎ TÜRK OCAĞI BİNASI’NIN RESTORASYON SONRASI AÇILIŞI MÜNASEBETİYLE

Ocak 2021 - Yıl 110 - Sayı 401

        1912 yılında kurulan, Osmanlı Devleti’nin son döneminde Türklük şuurunu ayağa kaldıran, Birinci Cihan Harbi sonrasında işgallere karşı protesto mitinglerine öncülük eden, Misak-ı Millî’nin ilanının ardından İstanbul’un resmen işgali sonrasında kapısına kilit vurulan ilk yerlerden biri olan ve Millî Mücadele’nin başarıya ulaşmasıyla tekrar faaliyetlerini canlandıran Türk Ocağı, Cumhuriyet’in ilk yıllarında millî devlet yapısının kurulup gelişmesinde hayati bir rol oynamıştır. Giderek artan şube ve üye sayısıyla ülke sathında Cumhuriyet’in kökleşmesi ve Türk milletinin yücelmesi için çalışmalar yürüten Ocak yönetimi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de teşvik ve yardımlarıyla Ankara’da görkemli bir Genel Merkez Binası inşa etme kararı almış; mimar Arif Hikmet Koyunoğlu’nun projesinin Atatürk tarafından beğenilerek kabul edilmesiyle hummalı bir faaliyet başlamıştır. Bina’nın temelini, Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa adına Başvekil İsmet Paşa atarken “Biz hepimiz Ocakların hizmetinde elimizden gelen maddî ve manevî her türlü müzaheretleri ifa etmek arzusundayız.” demiştir [22 Mart 1927 Hâkimiyet-i Milliye gazetesi ve 27 Mart 1927 tarihli Türk Yurdu dergisinden nakleden İbrahim Karaer, Türk Ocakları (1912-1931),  Türk Yurdu Neşriyat, Ankara 1992, s. 23]. Netice itibarıyla bugün Ankara Resim ve Heykel Müzesi olarak faaliyet gösteren yapı tamamlanarak açılmıştır. 28 Şubat 1930’da tiyatrosu açılan Bina’nın resmî açılışı ise Türk Yurdu’nun Mayıs 1930 sayısında 23 Nisan 1930 olarak yazılmaktadır:

        “Yirmi seneden beri ocaklıların içinde mukaddes bir hayal gibi yaşayan büyük Ocak mabedinin temeli üç sene evvel atılmıştı. Ankara’nın tarihi bir tepesi üstünde yavaş yavaş yükselerek haşmetli bir mabet manzarasını alan Ocak Merkezi’nin 23 Nisan 1930 açılma günü oldu.” (https://www.turkyurdu.com.tr/yazar-yazi.php?id=693)

        29 Aralık 2020 tarihinde, Resim ve Heykel Müzesi olarak kullanılan Bina’nın restorasyonu sonrası yapılan törende Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Görülüyor ki Resim ve Heykel Müzesi yani Türk Ocağı Binası, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğine yön verecek millî düşüncenin, siyasetin, sosyal oluşumun dilden sanata temellerinin atıldığı ve ilan edildiği yerlerden biri olmuştur.” ifadesini kullandı. Cumhuriyet tarihinin en önde gelen kültür ve sanat evlerinden biri olan yapının inşa amacının Türk Ocağı Merkez Binası olarak hizmete başlaması olduğuna değinen Bakan Ersoy, bu Bina’nın bilahare Ankara Halkevinden Bakanlıklara, 46 yıl boyunca birçok kurumun çalışmalarına ev sahipliği yaptığına dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da törende yaptığı konuşmada, Türk Ocakları Merkez Binası olarak projelendirilen, daha sonra Halkevine dönüştürülen bu müzenin, Ankara’da uzun yıllar kültür ve sanatın merkezi olduğunu anlattı.

        Bu vesileyle tarihî Bina’mızın Türk Ocağına iadesi konusu camiamızda tekrar gündeme geldi. Bu konu, öteden beri çeşitli vesilelerle Ocak yönetimleri tarafından da gündeme getirilmiş ama maalesef istenilen netice alınamamıştır. Türk Yurdu dergisinin 1995 yılı Haziran ayında yayımlanan 94. sayısında rahmetli büyüğümüz Yücel Hacaloğlu tarafından kaleme alınan “Tarihî Türk Ocağı Binasının Dosyasını Açıyoruz” başlıklı yazıda, Bina’nın hikâyesi, geri alınması için 1995 yılına kadar yapılan girişimler etraflıca ele alınmıştı. Hacaloğlu, “Tarihî Türk Ocağı binası Türk Ocaklılar için bir semboldür. Bina, kanunsuz ve usulsüz bir şekilde, Türk Ocağının elinden alınmıştır.” sözleriyle başladığı yazısında, son olarak 1993 yılında beş partiye (ANAP, DYP, MHP, BBP, RP) mensup grup başkanvekilleri ve milletvekillerinin imzalarıyla TBMM Başkanlığına sunulan tasarının, 350’den fazla milletvekilinin mutabakatına rağmen kanunlaşamaması hakkındaki endişelerini ifade etmekteydi.

        Bilahare önceki Genel Başkanımız Nuri Gürgür tarafından yazılan “Tarihi Binamız Neden Alınamadı, Nasıl Alınabilir?” başlıklı yazıda (Türk Yurdu, S: 295, Mart 2012), Ak Parti iktidarı dönemindeki akim kalan girişim de dâhil edilerek konu yeniden izah edilmiştir. Demokrat Parti Hükûmeti, 1951 yılında, CHP ve Halkevleri’nin tasarrufunda bulunan bütün malların aslında Hazine’ye ait olduğu gerekçesiyle bunları Hazine’ye intikal ettirmek üzere kanun çıkarırken Türk Ocağı müdahil olamadığı, ancak Meclis’teki görüşmeler sırasında bazı milletvekillerinin girişimleriyle ve Maliye Bakanlığı’nın itirazlarına rağmen tarihî Bina’mızın intifa (kullanma) hakkının bir jest olarak Türk Ocağına bırakıldığını ve böylelikle Türk Ocaklarının, aslında kendisine ait binada 20 yıla yakın bir süre faaliyetlerini sürdürme imkânını bulduğunu yazan Gürgür, intifa hakkının tapuya tescilinin ihmal edildiğini vurgular. 12 Mart Muhtırası’ndan sonra kurulan Nihat Erim Hükûmeti, Türk Ocağının intifa hakkını iptal ederek Bina’yı Hazine’ye iade etti. Daha sonraki dönemde ise Cumhurbaşkanı olan Fahri Korutürk’ün eşi Emel Korutürk’ün girişimleriyle Bina’nın Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne tahsisi kararı çıktı. 12 Eylül askerî müdahalesi sonrası demokrasiye geçildiğinde Türk Ocakları, 1986’da yeniden faaliyete başladı ve bu dönemde de çeşitli girişimler oldu.

        Son olarak 2007 seçimlerinden önce, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın inisiyatifiyle başlatılan girişim de Nuri Gürgür’ün yazısında açıklandığı gibi, Bina’nın mülkiyetinin Türk Ocağında olmakla birlikte Kültür Bakanlığı tarafından belirli şartlarla kullanılması ve karşılığında belirli bir kira ödenmesi konusunda dönemin Bakanı ile Ocak yönetimi arasında uzlaşmaya varılamaması yüzünden akim kalmıştır. Benim genel başkanlığım döneminde de 2015’te, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmemizde, o zamanki Kültür Bakanı Ömer Çelik’in de hazır bulunduğu bir ortamda, diğer konuların yanında Bina ile ilgili talebimiz de iletilmişti. Daha sonra ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a konuya dair bir mektup gönderdik. Her iki girişimden de bir netice alınamamıştır.

        Türk Ocakları olarak bugün de 2007’de olduğu gibi Bina’nın mülkiyetinin Türk Ocağına devri, Bina’da irtibat yeri olarak kullanılacak bir mekânın tahsisi, toplantı salonundan istediğimiz zaman ücretsiz yararlanmamız ve sembolik bir kiralama ücreti karşılığında intifa hakkının Kültür ve Turizm Bakanlığında (Resim ve Heykel Müzesi olarak) bulunması gibi şartlarla tarihî Türk Ocağı Binası’nın Türk Ocaklarına devredilmesini talep ediyoruz.

        1931’de, dönemin şartlarında kendisini feshetmek zorunda bırakılarak Genel Merkezi ve 276 şubesinin borçları ve malvarlıkları CHP’ye devredilen Türk Ocağının uğradığı haksızlık, er ya da geç giderilecek ve Türk Ocağı, hak ettiği şekilde Bina’sını geri alacaktır. Adaletin tecellisine zemin hazırlayanlar, sadece bir hakkı, hak sahibine teslim etmiş olacaklardır. Türk Ocaklılar, hakları olmayan bir şeyi talep etmiyorlar. Hakkımızın iadesinin camiamızda yaratacağı enerji ve sinerji, Türk milletini yüceltmek ülküsüne hizmet eden bu Ocak’ın ateşinin daha da harlanmasına ve dolayısıyla Türkiye, Türk devletleri ve mazlum Türk yurtları için yeni ümit kapılarının açılmasına da vesile olacaktır.

        DOĞU TÜRKİSTAN’DA POST-MODERN SOYKIRIM VE
TÜRKİYE-ÇİN SUÇLULARIN İADESİ ANTLAŞMASI

        Çin tarafından bağımsızlığına son verilerek “Sinkiang” adıyla özerk bir bölgeye dönüştürülen Doğu Türkistan’da yaşanan baskı ve zulüm, son yıllarda sözde eğitim kampları adı altında milyonlarca Doğu Türkistan Türk’ünün eriterek yok etme (asimilasyon) ve beyin yıkama faaliyetlerine maruz kaldığı yeni bir aşamaya girdi. Aydınların, bilim adamı ve sanatçıların aşırılık suçlamasıyla hapislerde tutulduğu bu dönemde, sıradan Uygur veya diğer Türk unsurları ise kamplarda, Çin Komünist Partisinin evlerinde “misafir” olarak bulundurduğu kişilerin gözetiminde karanlık bir hayat yaşamaktadır. Çin Hükûmeti, ülke dışında eğitim gören gençleri geri çağırmış; dönenleri de hapse atmıştır. Türkiye Cumhuriyeti veya Kazakistan gibi başka devletlerin vatandaşı olan Doğu Türkistanlılar dahi akraba ziyareti için gittikleri Doğu Türkistan’da suçlu muamelesi görmekte ve ayrılmalarına izin verilmemektedir. Aileleriyle irtibat kuramadıkları için dertlerini yetkililere anlatmak üzere Ankara’ya geldiklerinde Türk Ocakları Genel Merkezi’nde ziyaretimize gelen grupta yer alan, T.C. vatandaşı Ömer Faruh; annesi, kardeşleri ve kızlarının sesini duymadığı için sosyal medyadan çocuklarının iadesi için feryat etmekte, o ve arkadaşlarının eylemleri karşısında Çin’in Türkiye’deki elçilik ve konsolosluğu sağır kalmaktadır. Ömer’in durumunda binlerce vatandaşımız var. Akademisyen T.C. vatandaşları bile Çin Hükûmeti tarafından terörist olarak yaftalanmaktadır.

        Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dünyanın en büyük ekonomik gücü konumuna yükselen Çin ile ilişkilerini geliştirmesi olağandır. Doğu Türkistan Türklerinin kendi yurtlarında kendileri kalarak, yani dil, kültür ve inançlarını yaşayarak, yaşatarak hayatlarını idame ettirmesi, bu ilişkilerde kritik bir öneme sahiptir. Çin Hükûmeti, gerçekçi ve insani bir yaklaşımla bu meseleye eğilseydi aslında Çin ile Türk devletleri arasındaki ilişkilerin çok daha sağlıklı bir zeminde gelişmesine yardımcı olurdu. Ne yazık ki Çin Komünist Partisinin yöntem ve yaklaşımları, böyle iyiniyetli bir yaklaşımı hüsnükuruntu mesabesinde bırakmaktadır. O hâlde ne yapılmalı?

        1990’lardan bugüne dünyada yaşananlar, dış siyasette tek veya çift kutupluluk döneminin geçerli olmadığını, devletlerarası ilişkilerde mesele temelli işbirliklerinin öne çıktığını göstermektedir. İki devlet, bir meselede müttefik iken bir başkasında rakip veya hatta hasım olabilmektedir. Türkiye hâlen NATO’da olmakla birlikte ABD, Yunanistan ve Fransa gibi devletlerle pek çok konuda tamamen zıt politikalar izlemekte, özellikle ABD, gerek içeride gerekse çevre coğrafyada Türkiye’nin üniter millî devlet yapısına kasteden oluşumlara aleni destek vermektedir. Buna rağmen Türk Hükûmeti ABD ile diğer bazı alanlarda işbirliği yapmaktadır. Yine mesela son dönemde yakın ilişkiler içinde olduğumuz Rusya Federasyonu’nun Kırım’ı ilhakına açıkça tavır koymakta, Suriye’de ise kâh işbirliği kâh rekabet içinde bulunmaktayız. Bu örnekler çoğaltılabilir. Çin ile ilişkilere bu açıdan baktığımızda da Doğu Türkistan meselesinde gerekli ve yeterli tepkileri göstermemizin zemini olduğu kanaatindeyiz. İkili ekonomik ilişkilerde Çin kârlıdır ve Kuşak-Yol Projesi de Çin’in küresel egemenlik mücadelesinde anahtar konumdadır. Türkiye’nin de bu çerçevede avantajları olabilir ama çıkarlar açısından bakıldığında asıl aktörün Çin olduğu meydandadır.

        İşte böyle bir ortamda Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Cumhuriyeti arasında 13 Mayıs 2017 tarihinde imzalanan “Suçluların İadesi Antlaşması”, ülkemizde tartışma konusudur ve Antlaşma’nın yakında TBMM tarafından imzalanması ihtimalinden söz edilmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 12 Nisan 2019 tarihinde, “onaylanması uygun bulunmak üzere” imzalanarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderilmiş olan Antlaşma metni, TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından 26 Nisan 2019 tarihinde imzalanmış ve 8 Mayıs’ta da ilgili komisyonlara sevk edilmiştir. Öte yandan 22 Aralık günü toplanan Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesinin 24. Oturumunda bu Antlaşma oylanarak kabul edilmiş ve Antlaşma’nın Çin Parlamentosu tarafından onaylandığı 26 Aralık 2020 tarihinde duyurulmuştur.

        Antlaşma’da yer alan bazı maddelerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayıp Türkiye’de sığınmacı veya mülteci olarak yaşamakta olan Doğu Türkistanlıların çeşitli suçlamalarla Çin’e iade edilmesinin önünü açacağı konusunda yaygın endişeler vardır. Bu Antlaşma, iadesi mümkün olan suçlar, “zorunlu ve takdirî ret”, geçici tutuklama, hızlandırılmış iade vb. konularında hükümler içermektedir. İadesi mümkün suçlar ile ilgili 2. maddenin 1. fıkrasında; “a) İade talebinin bir ceza soruşturması veya kovuşturması yürütmek amacıyla yapılması hâlinde, suçun iki Tarafın kanunları uyarınca üst sınırı en az bir yıl süreli hapis cezası veya daha ağır bir cezayla cezalandırılabilir olması veya b) İade talebinin talep eden Taraf ülkesinde verilen bir cezanın infazını gerçekleştirmek amacını taşıması hâlinde, iade talebinde bulunulduğu sırada, iadesi istenilen kişi hakkında infazı gereken bakiye cezanın en az altı ay olması.” öngörülmektedir. Aynı maddenin 2. fıkrasında ise “İade amacıyla her iki Tarafın kanunlarının, iadeye konu suça aynı kategori altında yer verip vermemesi veya suçu aynı terimle tanımlayıp tanımlamaması önem arz etmez.” denilmektedir. Hukuk bilgisine güvendiğim, milletlerarası hukuk alanında uzman bir dostum, 2. maddedeki bu hükümlerin “Çin gibi bir rejim tarafından istismara son derecede açık olduğu” kanaatini taşıdığını belirtmiştir.

        Antlaşma’da yer alan “zorunlu ve takdirî ret” nedenleri, elbette bir takım endişeleri giderecek mahiyettedir. Bu kapsamda, kişilere isnat edilen suçların siyasi suç olarak değerlendirilmesi veya bu kişilere sığınma hakkı tanınmış olması “zorunlu ret” sebebidir. Yine mesela talep edilen tarafın vatandaşı olanların iadesi kabul edilmemekte, “İadeye konu suça ilişkin talep eden Tarafta verilecek veya infaz edilecek cezanın talep edilen Tarafın temel hukuk ilkeleriyle bağdaşmaması ve talep eden tarafın, bu ilkelerin ihlal edilmeyeceğine dair talep edilen Tarafın yeterli bulacağı teminatlar sunamaması” da “zorunlu ret” nedenleri arasında bulunmaktadır.

        Bu hükümler çerçevesinde endişeye mahal olmadığı görüşünde olanlar bulunmakla birlikte, Çin’in bu Antlaşma’yı kullanarak Türkiye’de yaşayan ve vatandaş statüsünü haiz bulunmayan Uygurların, çeşitli suçlamalarla iadelerini talep edeceği şüphesizdir.

        Nitekim Doğu Türkistan konusunda uzman olan Doç. Dr. Ömer Kul’un sosyal medyada Çin’in “dwnews” web sitesinden aktardığı 24 Aralık 2020 tarihli yazıda, bu konudaki beklentilerin yanında Türk Hükûmeti’ne yönelik eleştirileri açıkça ortaya konulmaktadır. Özetle şunlar söyleniyor: “Şinciang’ın Bağımsızcıları T.C.nin korumasını kaybedebilir.” Türkiye Büyük Millet Meclisi bu Antlaşma’yı onaylarsa Türkiye’ye yasadışı olarak giden Çinli Uygurların bu ülkede kalmaya devam etmeleri zorlaşacaktır. Yazıda Türkiye’de her zaman Pan-Türkist düşüncenin etkili olduğundan dem vurulmakta ve “Şinciang’ta 1990’larda bölücüler daha şiddetli terörist saldırılara geçti. Türkiye ise (…) bu Pan-Türk ideolojisini destekleyerek Çin Hükûmeti’nin etnik politikasını bir tür siyasi zulüm diye kınadı.” denilmektedir. Devamında 2009 olaylarında o zaman Başbakan olan Erdoğan’ın Çin’i eleştirdiği ama daha sonra Türkiye’nin daha akla uygun bir siyaset izlemesiyle gergin ilişkilerin yumuşadığı belirtilmektedir. Yeni geçerli durumda (konjonktür) kovid salgını ve Türkiye’nin Çin aşısına muhtaç olmasının da bir etken olarak değerlendirildiği yazıda, iki ülke arasındaki “Suçluları İade Antlaşması”nın bu defa büyük bir ihtimalle imzalanacağı ve Türkiye’nin “Şinciang sığınmacılarının iade edilmesine engel teşkil eden yasal engelleri büyük ölçüde kaldıracağı” ifade edilmektedir.

        Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu mühim konuyu elbette etraflıca değerlendirecek ve Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin mağduriyetlerine yol açabilecek mahzurları dikkate alarak bir karar verecektir. Bu konunun uluslararası hukuk çerçevesinde ve Çin’in insan hakları sicili dikkate alınarak karara bağlanması şarttır. Bilge Kağan’ın asırlar öncesinden Bengü Taşlara kazıdığı hitabını günümüz şartlarında yeniden iyi anlayıp değerlendirmemiz şarttır:

        “Çin halkının sözleri tatlı, ipekli kumaşları da yumuşak imiş. Tatlı sözlerle, yumuşak ipekli kumaşlarla kandırıp uzaklarda yaşayan halkları öylece kendilerine yaklaştırırlar imiş. Bu halklar yaklaşıp yerleştikten sonra kötü niyetlerini düşünürler imiş. (…) Çinlilerin tatlı sözlerine ve yumuşak ipekli kumaşlarına aldanıp ey Türk budunu sen çok sayıda öldün!”

        Unutulmamalıdır ki Türkiye, sadece bu ülkede doğanların değil aynı zamanda kendi öz yurtlarında zulme uğramış bütün mazlum ve mağdur Türklerin vatanıdır. Hiçbir kardeşimizin sudan bahanelerle baskıcı ve totaliter bir rejimin hüküm sürdüğü bir devlete iadesi kabul edilemez. Söz konusu Antlaşma’nın onaylanması hâlinde ortaya çıkacak uygulamaların vebali, hiç şüphesiz büyüktür ve Türk Devleti, yeni bir Boraltan faciası ihtimali karşısında son derecede dikkatli ve müteyakkız olmak zorundadır. Türk Ocakları olarak bizler, Batı Trakya’dan Kırım’a, öteki mazlum Türk yurtlarındaki kardeşlerimiz gibi her hâlükârda Doğu Türkistan Türklerinin maruz bırakıldıkları gayriinsani muamelelere karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.


Türk Yurdu Ocak 2021
Türk Yurdu Ocak 2021
Ocak 2021 - Yıl 110 - Sayı 401

Basılı: 25 TL

E-Dergi: 10 TL

Sayının Makaleleri İncele