Azerbaycanlı Mehmet Şerif Bilgehan ve Namık Kemal

Aralık 2020 - Yıl 109 - Sayı 400

Eğitimci Efendizade Mehmet Şerif Bey, 1887’de Azerbaycan’ın Şamahi şehrinde, tanınmış bir ailede doğmuştur. 1937’de Afganistan’da öğretmen olarak çalışmak için doldurduğu müracaat formunda, babasının Kafkasya Müftüsü olduğunu belirtmiştir. Memleketinde idadiyi bitirmiş, yüksek tahsilini İstanbul Darülmuallimin Rüştiyesinde yapmıştır. Meslek hayatında ilk görevi 1910’da tayin edildiği Edirne Öğretmen Okulu Müdürlüğü’dür.1912’da Bursa, 1917’de İzmir Öğretmen Okulu Müdürlüklerine nakledilmiştir. Kısa bir süre açıkta kaldıktan sonra 1919’da Sivas Lisesi müdürlüğüne tayin edilmiştir. 1...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Aralık 2020
Türk Yurdu Aralık 2020
Aralık 2020 - Yıl 109 - Sayı 400

Basılı: 20 TL

E-Dergi: 10 TL

Sayının Makaleleri İncele