Hasan Onat’ın Şiilik ile İlgili Çalışmaları ve Değerlendirilmesi

Kasım 2020 - Yıl 109 - Sayı 399

Son Yazıları

        Prof. Dr. Hasan Onat, Türkiye’de İslam Mezhepleri Tarihi alanında bilimsel zihniyetin oluşmasında ciddi katkıları olan bir bilim insanıdır. Bilimsel temel üzerinde, İslam Mezhepleri Tarihinin yöntemini belirgin hâle getirilmesini amaçlayan çalışmalarla ciddi bir birikim oluşturmayı başarmıştır. Bu doğrultuda yapılan doktora tezlerinin isimlerine ve takip edilen yönteme şöyle bir göz atmak, gelinen aşamayı görebilmek açısından yeterlidir. Hem yaptığı çalışmalara hem de yaptırdığı lisansüstü tezlere baktığımızda Şiilikle ilgili çok önemli aşamalar kat edildiği görülecektir. Onat, aynı zamanda gerek verdiği dersler, gerekse yetiştirdiği öğrenciler sayesinde İslam Mezhepleri Tarihi alanında ciddi olarak iz bırakmış bir ilim insanıdır.[i] Gerçekten de Hasan Onat, Şiilik ile ilgili yapmış olduğu çalışmalarla ulusal ve uluslarara...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Kasım 2020
Türk Yurdu Kasım 2020
Kasım 2020 - Yıl 109 - Sayı 399

Basılı: 20 TL

E-Dergi: 10 TL

Sayının Makaleleri İncele