Irak’ta Türk Nüfusu ve Gerçekler

Eylül 2020 - Yıl 109 - Sayı 397

Son Yazıları

Giriş

Irak’ta varlığını sürdüren Oğuz Türkleri, 674 yılında, Türkistan ve Azerbaycan’dan gelen iki bin savaşçı ile Muaviye’nin ordusunda yer alarak Irak’ın Basra vilayetine yerleşmiştir. Türkler, asırlar boyu bu coğrafyada varlığını sürdürmüş; burada kurulan altı Türk devletinin asli unsuru olmuştur. Yaklaşık 400 yıl Osmanlı tarafından yönetilen Irak (Musul, Bağdat ve Basra), 1918’den sonra İngilizlerin hâkimiyetine geçmiştir. 1921 yılında, Irak’ta Kraliyet Devleti kurulmuş ve 21 Mart 1925 tarihinde ilk Anayasa ilan edilmiş...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Eylül 2020
Türk Yurdu Eylül 2020
Eylül 2020 - Yıl 109 - Sayı 397

Basılı: 20 TL

E-Dergi: 10 TL

Sayının Makaleleri İncele