İslam ve Hristiyan Düşünce Tarihlerinde Beşerî İlimlerin Sınıflandırılması Üzerine

Temmuz 2020 - Yıl 109 - Sayı 395

        Beşeri ilimlerin sınıflandırılması meselesi, ilk çağlardan itibaren muhtelif bilim insanları ve felsefeciler tarafından üzerinde durulmuş bir konudur. İlimlerin, hüviyet ve mahiyetlerine göre yapılan sınıflandırma çalışmaları, eğitim ve öğretimde metodolojik bir sistem ortaya koymak ve söz konusu beşeri ilimler (studia humanitatis) arasındaki ortak bağlardan hareketle bu ilimler arasında cereyan eden ilişkileri ortaya çıkarmak üzerine temellendirilmiştir. Düşünce tarihinde ilimleri sistematik bir tasnif içerisinde ele alan ilk filozofun Aristoteles olduğu bilinen bir mevzudur. İslam tarihi özelinde ise ilimlerin sınıflandırılmasına dair her ne kadar sistematik olmasa da ilk düşünsel hareketin İslam Peygamberi Hz. Muhammed ile başladığına dair bir takım ibareler, İslam düşünce tarihinin muteber kaynaklarında zikredilmektedir. Buna kanıt olarak ise Hz. Peygamber’in, ilmi, be...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Temmuz 2020
Türk Yurdu Temmuz 2020
Temmuz 2020 - Yıl 109 - Sayı 395

Basılı: 20 TL

E-Dergi: 10 TL

Sayının Makaleleri İncele