Millî Mücadele Romanlarında “Ölüm Adamları” “Hakkı Celis’ten Teğmen Nihat’a Oradan Ahmet Celal’e Vatansever Karakterler”

Mayıs 2020 - Yıl 109 - Sayı 393

Son Yazıları

        Özet

        Ölüm, edebî metinlerin belli başlı temalarındandır. Ancak ölüm teması dönemin genel algısına ya da şair/yazarın bakış açısına, kişisel olarak yaşadıklarına göre farklı bağlamlarda kullanılır. Bununla beraber geçmişten bugüne şiir ya da düzyazıda değişmeyen tek bağlamı ona atfedilen kutsallık yönüdür. İnsanoğlu için hazin bir son olarak kabullenilen ama bir taraftan da değiştirilemeyen ölümün acısı ancak kutsallık hissiyle bastırılıp değer kazanabilir. Bu değer bir yok oluş değil aksine var olmanın başka bir biçimidir. Ona bu hakkı teslim eden şeylerin başında savaş dönemleri gelir. Özellikle ulusların verdiği millî mücadelelerde kaybedilen yaşam, kişi için bir onur kabul edilirken toplum nezdinde de kişiyi kutsar. Türk edebiyatında da hayat-ölüm tercihi edebî metinlerde özellikle Kurtuluş Sa...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Mayıs 2020
Türk Yurdu Mayıs 2020
Mayıs 2020 - Yıl 109 - Sayı 393

Basılı: 20 TL

E-Dergi: 10 TL

Sayının Makaleleri İncele