Millî Mücadele’nin Yüzüncü Yılı

Aralık 2019 - Yıl 108 - Sayı 388

        Osmanlı Devleti, 30 Ekim 1918’de İtilaf Devletlerinin dayattığı Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzaladı. Bu antlaşma bir barış antlaşması değildi, yalnızca ateşkesi sağlıyordu. İtilaf Devletleri, Mondros’u gerekçe göstererek Anadolu’yu işgale başladı. Ordu terhis edilmiş ve silahlarına el konulmuştu. Osmanlı Devleti ve Türk milleti, Trablusgarp Savaşı (1911-1912), Balkan Savaşları (1912-1923) ve Birinci Dünya Savaşı’nda (1914-1918) alınan mağlubiyetler ve verilen kayıplar sebebiyle bitkin, yorgun ve ümitsizdi. İşgallere karşı koyacak siyasi, idari ve askerî bir irade yoktu. Türk milletinin istiklali ve istikbali tehdit altındaydı. Son derece sıkıntılı günlerdi. İşte böyle bir ortamda Mustafa Kemal Paşa, 9. Ordu Kıtaatı Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919&rs...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Aralık 2019
Türk Yurdu Aralık 2019
Aralık 2019 - Yıl 108 - Sayı 388

Basılı: 15 TL

E-Dergi: 10 TL

Sayının Makaleleri İncele