İçindekiler 275

Temmuz 2010 - Yıl 99 - Sayı 275

AYIN YORUMU Dış Politikada İHH Gölgesi ve Türkiye-ABD İlişkileri Nuri Gürgür 2

 

Türk Dünyası Açısından Kırgızistan’da Kâbus ve Katliam 4

 

BASIN AÇIKLAMASI • Basın Açıklaması Söğüt Toplantıları II 7

 

DÜŞÜNCELER • Doğru ve Yerinde Diplomasi Mehmet Macit 10

 

DÜŞÜNCELER • Türk Ocaklarının Yüzüncü Yılına Doğru Orhan Kavuncu 12

 

DÜŞÜNCELER • Hükmetme Aracı Olarak Kozmopolitizm Özcan Yeniçeri 15

 

DÜŞÜNCELER • Ahlâk Politika ve Şahsiyet Ali Osman Gündoğan 20

 

DÜŞÜNCELER • Memleketimizde Irk, Din ve Mezhep Sorunu Var mıdır? Sadettin Bilgiç 23

 

ŞİİR • Ay Yıldız Düşmez Yere Mustafa Nejat Sefercioğlu 25

 

GEZİ • Yolum İran’a Doğru Cemal Kurnaz 26

 

Türk Dünyası Ortak “Türk Tarihi” Problemi Turan Can 33

 

Son Kırgızistan Olayları-2 (Dünü, Bugünü, Yarını) Mustafa Gönlübol 38

 

SÖYLEŞİ • Emine Özgenç İle “Eylül 12’den Vurdu” Üzerine Bir Söyleşi 40

 

Likidite Bolluğu ve Türkiye’de Krize Maruz İktisadi YapıMustafa Yıldıran 44

 

Milletlerin Kendi Kaderini Tayin Etme Haklarından Sözde Otonomiye Doğru Alimcan İnayet 48

 

Türk Dünyasında Bütüncül Türk Kimliğinin Yeniden Üretilmesi İkbal Vurucu 52

 

Mehmet Akif’i Yetiştiren Muhit: Türk Ailesi Mehmet Akif Erbaş 56

 

Türk Yurdu ve Dergiler Üzerine H. Rıdvan Çongur 63

 

Türk Ocakları Faaliyetleri İle İlgili Nadir Bir Belge Mehmet Uzun (Baboğlu) 66

 

İstanbul Okmeydanı Tekkesi Vakfı’nın 1831 Yılı Muhasebesi Özbay Güven 68

 

EDEBİYAT ÂLEMİNDEN • La Fontaine Kemal’i Okudu mu? Nâzım H. Polat 72

 

ARŞİVİMİZDEN SEÇMELER • Mirza Bala Mehmetzade Hakkında Bir Vesika Ömer Özcan 74

 

PORTRE • Sıradışı Bir Şarkiyatçı “Prof. Dr. Karl Süssheim (1878-1947) Yüksel Özgen - Mustafa Balcı 78

 

KİTAP • Bey: Ebulfez Elçibey Kitabı Bilge Kağan Şakacı 82

 

KİTAP • Altan Deliorman’ın Türk Yurdunun Bilgeleri Ömer Özcan 84

 

DİLİN KEMİĞİ • İstanbul Kültürsel Başkenti Yavuz Kartallıoğlu 86

 

DİLİN KEMİĞİ • /O/’yu Koruyan Yasalar Niçin /Ü/’yü Korumaz? Yaşar Çağbayır 87

 

Türk Dünyasından Haberler 88

Türk Ocaklarından Haberler 90

 

100. Ölüm Yıldönümünde Osman Hamdi Bey ve Müzecilik Konulu

 

        Resim Yarışması Şartnamesi 95


Türk Yurdu Temmuz 2010
Türk Yurdu Temmuz 2010
Temmuz 2010 - Yıl 99 - Sayı 275

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele