İstiklâl Harbi’nde Kastamonu

Eylül 2019 - Yıl 108 - Sayı 385

Son Yazıları

        Hüsnü Açıksöz, (2019). İstiklal Harbinde Kastamonu, (haz. M. S. Yılmaz, M. Eski), Türk Ocakları Derneği Kastamonu Şubesi Yayını:1, Kastamonu.

         

        Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı Türk Millî Mücadelesi hiç şüphesiz Türk tarihinin en önemli dönemlerinden birisini teşkil etmektedir. Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasıyla ortaya çıkan Anadolu’nun haksız işgali karşısında, ülkenin kurtuluşu için “Kayıtsız şartsız millî egemenlik” düşüncesi etrafında toplanan halk çeşitli cemiyetler kurmuş; bölgesel direniş örgütleri oluşturmuştur. Mustafa Kemal Paşa’nın 9. Ordu Kıtaatı Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919 tarihinde Anadolu’ya geçişi, Millî Mücadele’nin teşkilatlanma aşamasının en önemli evresini teşkil etmektedir. Amasya Tamimi sonrasında ger&...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Eylül 2019
Türk Yurdu Eylül 2019
Eylül 2019 - Yıl 108 - Sayı 385

Basılı: 15 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele