Ortaçağ Tahkiyesi Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Hüsrev ü Şirin - Tristan İle Isolde

Ağustos 2019 - Yıl 108 - Sayı 384

        İslam belagatinin teşekkül süreçleri sadece İslami dönemlerde aranmamalıdır. İslam belagati, hâkim olduğu coğrafya itibarıyla kadim kültürlerden ve bilhassa ilahi sözlerden oldukça beslenmiş ve bu etkileşim dâhilinde bir estetik uygarlık inşasına girişmiştir. Örneğin, Klasik Doğu şiirinin teşekkülüne dair Arap şiir geleneğinin belirleyici olduğu fikri, Orta Doğu’nun kadim tarihi ve aydınlar topluluğunun (entelijansiya) varlığı karşısında oldukça zayıf kalmaktadır. Zira Hellmut Ritter Doğu Mitolojisinin Edebiyata Etkisi adlı eserinde, Arap Şiirinin İslam’dan yaklaşık yüz elli sene önce inşa edildiğini dile getirmektedir. Öte yandan İran ve Hint diyarlarında şiirin ve belagatin oldukça kadim bir birikime sahip olduğu bilinmektedir. Bu entelektüel birikimin İslam düşüncesine ve edebiyatlarına sirayet etmesinde, kültürel etkileşimlerle or...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Ağustos 2019
Türk Yurdu Ağustos 2019
Ağustos 2019 - Yıl 108 - Sayı 384

Basılı: 15 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele