Millî İrade Beyanı: Malazgirt ve Başkomutanlık Meydan Muharebeleri

Ağustos 2019 - Yıl 108 - Sayı 384

        En kadim tarihlerden bugüne kadar Türk milletinin tarihinde savaşlar her zaman ilk sırada yer almıştır. Başka bir ifade ile Türklerin savaşmadığı bir dönem neredeyse yok gibidir. Bu savaşların ayrıntılı tasnifine girişmesek bile genel olarak Türk tarihinde savaşların iki amaca matuf olduklarını görmekteyiz: 

        1. Yurt edinme ve hâkimiyet için yapılan savaşlar. 

        2. Vatan kurtarmak ve var olmak için yapılan savaşlar. 

        Amaç ne olursa olsun yapılan savaşların büyük bir kısmı “mevzi muharebeler”, diğer bir kısmı da “meydan muharebeleri”dir. Literatürde vuku bulmuş bir savaşın büyüklüğünü ve önemini vurgulamak kastıyla birçok mevzi savaşının, meydan savaşı olarak nitelendirilmiş olduğunu görmekteyiz. (Çanakkale Meydan Muharebesi1, Sakarya Meydan Muharebesi2 gibi.) Öncelikle savaşın cereyan ettiği al...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Ağustos 2019
Türk Yurdu Ağustos 2019
Ağustos 2019 - Yıl 108 - Sayı 384

Basılı: 15 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele