Evliya Çelebi’den Yirmisekiz Mehmet Çelebi’ye Türk Edebiyatındaki Seyahat Kitaplarında Avrupa Algısı

Haziran 2019 - Yıl 108 - Sayı 382

        Batı dünyasının, Türk-İslam zihin tarihi içerisinde hârici bir imge olarak var olmasının mazisi, Doğu’nun Avrupa düşünce tarihinde aynı mahiyette var olduğu zaman dilimine nazaran daha yeni bir meseledir. Zira Antik Yunan tiyatrosunun meşhur oyun yazarı Aiskhylos’un Persler adlı oyununu da dikkate alırsak Batı’nın, MÖ V. asırdan itibaren düşünce dünyasında yavaş yavaş oluşmaya başlamış bir Doğu algısının varlığından bahsetmek mümkündür. Batı zihninde teşekkül etmeye başlayan Doğu algısı belirli tarihsel süreçlerde epistemik evrimler geçirmiş ve antik çağdan itibaren başlayan bu algısal gelişim, Roma’nın, MS IV. asırda bölünmesi ile ciddi bir kırılmaya maruz kalmıştır. Akabinde İslamiyet’in Arap diyarlarında Hz. Muhammet tarafından tebliğ edilmesi ve Hicaz diyarından çıkıp farklı coğrafyalara, farklı kavimlere yayılması ile de Batı z...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Haziran 2019
Türk Yurdu Haziran 2019
Haziran 2019 - Yıl 108 - Sayı 382

Basılı: 15 TL

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele