Determinizm ve Eşzamanlılık Üzerine

Mayıs 2019 - Yıl 108 - Sayı 381

        Bilindiği gibi bilimin temel varsayımlarından biri determinizm veya belirlenimciliktir. Bunun anlamı evrendeki her şeyin belirli olduğu ve dolayısıyla bilim yoluyla bizim onu belirleyebileceğimizdir. Bu noktada belirleyebilmek en azından anlayabilmeyi ifade eder. Evreni anlayabiliriz, çünkü o belirlidir. Belirsiz bir evrende olduğumuzu kabul etmek onu bilemeyeceğimiz anlamına gelir. Belirsiz, yani neyin ne olacağı veya nasıl olacağı belli değilse, neyi nasıl bilebiliriz ki! Psikolojik açıdan baktığımızda da bu oldukça aşikardır. Dış dünyayı belirsiz kabul eden bir kişi ne yapacağını bilemez, plan yapamaz, anlayamaz, yorumlayamaz. Hatta bu durumda başka insanlar onun dış gerçeklikle bağının koptuğunu ve psikotik bir dünyada yaşadığını düşünürler ve mümkünse akıl hastanesine kapatırlar. 

        Determinizmi bir ileri noktaya taşıdığımızda neden-sonuç ilkesiyle (nedensellik) karşılaşırız. Dış dü...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Mayıs 2019
Türk Yurdu Mayıs 2019
Mayıs 2019 - Yıl 108 - Sayı 381

Basılı: 15 TL

E-Dergi: 10 TL

Sayının Makaleleri İncele