İlerlemeci Kalkınma Stratejisinde Entelektüel, Kurumsal ve Teknolojik Açık

Nisan 2019 - Yıl 108 - Sayı 380

        Özet

        Bu çalışmanın ana amacı, konusu disiplinler arası etkileşimle açıklanan kalkınma öğelerini sistematik bir yaklaşımla ele almaktır. Ekonomik gelişmenin en temelde kaynak kullanımının verimliliğini artırmakla, bu artışın hızındaki değişmenin de Toplam Faktör Verimliliği ile ölçüldüğü literatürden bilinen husustur. Burada kalkınma stratejileri sosyo-psikolojik ve ekonomik değişkenler kapsamında değerlendirilmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin, gelişmiş ülkeler karşısında orta gelir tuzağını aşamamalarının; başka bir ifadeyle aralarındaki refah farklılığını uzun yıllar giderememelerinin nedeni irdelenmektedir. Bu bağlamda tarafımızdan yapılan “entelektüel, kurumsal ve teknolojik açık”ların etkisini içine alan ve 17 OECD ülkesinin 1996-2015 dönemini kapsayan Panel Veri Gecikmesi Dağıtılmış Model (Panel ARDL) analizinden elde edilen soyo-ekon...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Nisan 2019
Türk Yurdu Nisan 2019
Nisan 2019 - Yıl 108 - Sayı 380

Basılı: 15 TL

E-Dergi: 10 TL

Sayının Makaleleri İncele