Erol Güngör’de Din-Devlet İlişkisi ve Hilafet Meselesi

Nisan 2019 - Yıl 108 - Sayı 380

        Giriş

        Çorum İlahiyat Fakültesi’nde 1995 yılından bu yani İslâm Felsefesi eğitim ve öğretimini kronolojik olarak verirken,  problematik olarak da Felsefeyi Anadolu’da Yeniden Yurtlandırmak bağlamında okumalar yapıyoruz. 

        Bu bağlamda İslâm dünyasının içinde yaşadığı ekonomik-politik sorunlara felsefi açıdan çözüm üretmeye çalışan ama farklı düşünce modellerine sahip alimlerin temel eserlerini çaprazlama okutuyoruz. Bu bağlamda Çağdaş İslâm düşünürlerinden Aliya İzzetbegoviç’in Doğu ve Batı Arasında İslâm (çev., S.Şaban, Klasik yay, İstanbul 2015)  Fazlur Rahman’ın İslâm (çev. M. Aydın, M. Dağ, Selçuk yay, İstanbul 1981) ve İslâm ve Çağdaşlık, (çev. M. H. Kırbaşoğlu, A. Açıkgenç, Ankara Okulu yay, 1990), Seyyid Hüseyin Nasr...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Nisan 2019
Türk Yurdu Nisan 2019
Nisan 2019 - Yıl 108 - Sayı 380

Basılı: 15 TL

E-Dergi: 10 TL

Sayının Makaleleri İncele