İlm-i Hâl’den İlm-i Kâl’e: Tasavvuf Metafiziğinde İnsanın Özgürlüğü

Mart 2019 - Yıl 108 - Sayı 379

        Böyle iddialı bir başlığı hak edecek bir yazının, bir derginin izin vereceği sayfa adedi içerisinde ele alınamayacağı açık olmakla birlikte yine de okurların müsamahasına da sığınılarak aşağıdaki satırlar kaleme alınmıştır. 

        Bilindiği gibi tasavvuf tarihine dair kaynaklarda ilk dönem mutasavvıflarının zühd, riyazet ve takva ile tebarüz ettikleri, bunların hallerinde mistik tavırların olmadığı, ancak sonraki yüzyıllarda İslam düşüncesinin ve siyasi-sosyal coğrafyasının ulaştığı muhitlerde yer alan mistik düşünce sitemlerinin etkisiyle tasavvufun, mistik bir karaktere girerek giderek bâtınîleştiği ifade edilir. Ancak bâtınîleşen tasavvufa karşı oluşan tepki sadece kelam ve fıkıh taraftarlarınca değil, tasavvufun kendi içerisinde de meydana gelmiş; tasavvufi hâl, bunun ifadesi ve kullandığı kavramlar, ehl-i sünnet öğretisine uygun hâle gelmiş/getirilmiştir...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Mart 2019
Türk Yurdu Mart 2019
Mart 2019 - Yıl 108 - Sayı 379

Basılı: 15 TL

E-Dergi: 10 TL

Sayının Makaleleri İncele