Rızaeddin Fahreddin ve İslam Düşüncesine Yaklaşımı

Şubat 2019 - Yıl 108 - Sayı 378

        Rızaeddin Fahreddin (Ö. 1936), İdil boyunda yaşayan Müslüman Türklerin en meşhur âlimlerinden birisidir. 1859’da Kazan yakınlarında Bügülme’de doğmuş, Kazan bölgesi Türklerinin ve bütün Türk ve İslam dünyasının fikri uyanışında çok önemli roller üstlenmiş olan ceditçilik hareketinin öncülerinden olmuştur. Onun, çalışmaları sadece eser yazma noktasında ve dinî, ilmî fikriyat sahasında olmamış, aynı zamanda, amelî sahada da bir hareket adamı olarak sosyal ve kültürel gelişmeye, millî bilincin uyanışına, tarih şuurunun oluşmasına büyük hizmetleri dokunmuştur. Ufa’da bulunan Müftülük İdaresi’nde uzun süren kadılık ve Müftülük görevinde bulunmuş ve bu noktada da İdil boyu Müslüman Türklerinin siyasal ve varlıksal olarak ayakta kalma mücadelesine destek verm...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Şubat 2019
Türk Yurdu Şubat 2019
Şubat 2019 - Yıl 108 - Sayı 378

Basılı: 15 TL

E-Dergi: 10 TL

Sayının Makaleleri İncele