Türklük Mücadelesi

Ocak 2019 - Yıl 108 - Sayı 377

        “Türk olmak zordur.” ifadesi, çoğu zaman yaşadığımız bir çile ve sıkıntının ardından kullanılır. Son

        zamanlarda o kadar çok kullanır olduk ki bunların hepsinde yüreğimizi sızlatan olaylar yaşandı. Sovyetler

        Birliği yıkıldıktan sonra bir an çok sevindik. Esir Türklerin bir kısmı özgürlüğüne kavuştu. Sevincimiz çok

        sürmedi, Karabağ katliamı yüreklerimizi yaraladı ve oradaki sızı devam ediyor. Ardından Çeçenistan’da,

        Kırım’da yaşananlar hiçbir şeyin güllük gülistanlık olmayacağını gösterdi. Kerkük, zaten yıllardan beridir

        Türk olmanın zorluğunu gösteren bir mekân olarak bilindi. Suriye’de Türklerin yaşadığını, çoğumuz iç savaş

        sonrası öğrendik. Mazlum ve yalnız Türklere örnek çok. Doğu Türkistan’daki Türk varlığından İsa Yusuf Alptekin

        ve arkadaşları vasıtasıyla haberdar olmuştuk ama unutmayı veya görmezden gelmeyi tercih ettik. Türk

        olmanın da Türklük mücadelesi vermenin de zor olduğunu şimdilerde daha iyi anlıyoruz. Doğu Türkistan’da

        her şeyi ile bizden olan kardeşlerimizin feryadı, Türklük için acilen yapılması gerekenin çok olduğunu gösteriyor.

        Günlük siyasi çekişmeler ve çıkar çatışmaları dışında milletin bütün fertleri için sorumluluk duygusu

        ahlaki bir görevdir. Türk olduğumuz için, Müslüman olduğumuz için veya insan olduğumuz için yok edilmeye

        çalışılan kardeşlerimizin derdini içimizde hissetmemiz gerekli. Sadece hissetmek değil aynı zamanda

        yapılabilecek her şeyi yapmaya çalışmak görevimiz olmalı. Türk, eğer bulunduğu coğrafyada yalnız ve garip

        kalıyorsa bunda diğer Türklerin de payı vardır. İlk dönem Türkçülerin anlatmaya çalıştığı aslında budur.

        Türkçülükten bizim de meramımız budur. Son zamanlarda buna ihtiyaç daha da artmış durumdadır. Dünya

        üzerinde insanca yaşayabilmemizin yolu, birbirimize sahip çıkmaktan geçer. Bunun için sadece ülke yönetimlerinin

        değil, sivil toplum örgütlerinin ve girişimlerinin Türklük önceliği ile çalışması elzemdir. Türklük

        mücadelesi, toplumun bütününe yayılmadıkça başarılı olamaz. Türk Ocağı bu şuurla mücadeleye devam

        etmekte, Türk Yurdu bu amaçla yayınını devam ettirmektedir. Çağrımız, dünya üzerinde nerede olursa olsun

        bir Türk’ü yalnız ve garip bırakmamak için mücadeleyedir. Bu, aynı zamanda bir insanlık ve Müslümanlık

        görevidir.

        Yeni yılın milletimize güzel


Türk Yurdu Ocak 2019
Türk Yurdu Ocak 2019
Ocak 2019 - Yıl 108 - Sayı 377

Basılı: 15 TL

E-Dergi: 10 TL

Sayının Makaleleri İncele