İçindekiler 297

Mayıs 2012 - Yıl 101 - Sayı 297

42. Kurultay Konuşması • Nuri Gürgür 2

 

DÜŞÜNCELER • Küreselleşme: “Doğal Durum”un Yeryüzü Egemenliği • Milay Köktürk 12

 

DÜŞÜNCELER • Sekülerleşme Üzerine • Abdulkadir İlgen 14

 

DÜŞÜNCELER • Çevreleşme, Balkanlaşma veya Türkiye Vizyonu: Yeni Ortadoğu’yu Hangi Gelecek Bekliyor? • Mehmet Akif Okur 16

 

Yeni Belgeler Işığında Tapduk Emre • Mustafa Tatcı 19

 

Yunus Emre’nin Sevgi ve Barış Dünyası • Müjgân Cunbur 36

 

Toplumların Ortak Metinleri ve Yunus Emre Örneği • Nâmık Açıkgöz 39

 

Yunus Emre’den Günümüze Uzanan Kültürel Bellekten Bir Kesit • İsmail Çetişli 41

 

Yunus’un Dervişe Bakışı • Ahmet Mermer 50

 

Türkiye Türkçesinin Kuruluşu Ve Yunus Emre • Ali Akar 58

 

Yunus Emre’nin Dili • Ahmet Kartal 62

 

Yunus Türkçesinin Şiir Kabiliyeti • İbrahim Şahin 65

 

Yunus’u Anlamak ya da Kendi Dilinden Yunus • Gıyasettin Aytaş 68

 

Yunus Emre’nin Erik Dalına Çıkan Dört Şarih • Ziya Avşar 73

 

İki Edip-Düşünürün (Yusuf Has Hacip ve Yunus Emre) Gözünden Dil • Mehmet Vefa Nalbant 77

 

Yunus Emre ve Mahtumkulu’nun Şiirlerinde Ölüm Teması • Nergis Biray 81

 

Gönül Dilimizi Îmâr Eden Bir “Yesi Güvercini”: Yunus Emre Hazretleri • Mehmet Güneş 90

 

SÖYLEŞİ • Önceki Gelenlerin Sonuncusu, Sonraki Gelenlerin İlki: Yunus Emre • Levent Bayraktar 98

 

Yunus Emre’nin Söz Redifl i Şiirinin Divan-Halk Edebiyatımızdaki Bazı Etkileri Üzerine • Nail Tan 115

 

SÖYLEŞİ • Günümüzde de Yeni Yunuslara İhtiyaç Var • Murat Muslu 118

 

Bir Yunus Romanı: Od-Bizim Yunus • Oğuzhan Karaburgu 121

 

Yunus’ta Tanıma Sığmayan Aşk ve Bu Aşkın İki Boyutu • Sadık Armutlu 126

 

Dilsizler Haberini Kulaksız Dinleyesi • Ömür Ceylan 131

 

Hâl’in Şiiri Telvin’i Dıştan İçe Okumak • Şahin Köktürk 134

 

Prof. Dr. Bilal Kemikli: İnsan, Dost Olabilen Kişidir 139

 

Yunus Emre’nin Şiirlerinde Ana Temalar • M. Hâlistin Kukul 144

 

KİTAP • Osmanlı Tarih Sözlüğü • Süleyman İnan 155

 

Türk Dünyasından Haberler 156

Türk Ocaklarından Haberler 158


Türk Yurdu Mayıs 2012
Türk Yurdu Mayıs 2012
Mayıs 2012 - Yıl 101 - Sayı 297

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele