İstanbul ve Paris Gökdelenleri: Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Aralık 2018 - Yıl 107 - Sayı 376

Son Yazıları

        Özet

        Gökdelenler sadece mimari açıdan değil ekonomik ve sosyal anlamda da kentleri etkilemektedirler. Bu tür yapıların inşası ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde başlasa da zaman içerisinde Avrupa’ya ve Türkiye’ye yayılmıştır. Bu çalışma, Paris ve İstanbul örneklerinden yola çıkarak gökdelen incelemesini konu almaktadır. Araştırmanın temelinde iki şehir arasında var olan önemli farklılıklar tartışılmaktadır. Bunun yanında, gökdelenlerin tarihsel gelişimi üzerinde durulmuş ve gökdelenlerin oluşum nedenleri incelenmiştir. Paris ve İstanbul arasındaki farklılıklara bakıldığında ilk olarak karşımıza Paris’te yaşayanlar arasında bir şehir bilincine sahiplik varken, İstanbul’da bu durumun olmadığı görülmektedir. Bunun yanında var olan bir başka farklılık ise Paris’te bulunan yüksek katlı binaların belirli bir bölgede toplandığı g&oum...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Aralık 2018
Türk Yurdu Aralık 2018
Aralık 2018 - Yıl 107 - Sayı 376

Basılı: 14 TL

E-Dergi: 5 TL

Sayının Makaleleri İncele