Mahallenin Küresel Yüzü: Yeni Nesil Mahalle

Aralık 2018 - Yıl 107 - Sayı 376

        Özet

        Kapitalizm, küreselleşme, neoliberal politikalar, farklılaşan yaklaşımlar; mekânı, kenti ve dolayısıyla mahalleyi de etkilemekte ve değiştirmektedir. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türkiye’de ve Ankara’da da yaşanan dönüşümler, kapitalizmin ve küreselleşmenin dinamikleriyle bütüncül bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Kentlerin çehresini değiştiren bu süreç; sınıfsal, mekansâl ayrışmaların, farklılaşmaların ön plana çıktığı, yeni tüketim taleplerinin geliştiği bir dönemi işaret etmektedir. 

        Bu çalışmada da Ankara’da kentsel ve mekânsal alanda yaşanan değişimler, Ankara’nın seçkin ve ayrıcalıklı mekânına dönüşen Eskişehir yolu üzerindeki inşaatı yeni tamamlanan çok katlı bir site örneği üzerinden değerlendirilmektedir. 

        Çal...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Aralık 2018
Türk Yurdu Aralık 2018
Aralık 2018 - Yıl 107 - Sayı 376

Basılı: 14 TL

E-Dergi: 5 TL

Sayının Makaleleri İncele