Şehirlerimizin Yeni Yüzü: Çok Katlı Binalar ve Gökdelenler

Aralık 2018 - Yıl 107 - Sayı 376

        İlk medeniyetlerden itibaren insanoğlunun o günün teknik imkânlarının müsaade ettiği nispette yükseklere uzanma arzusu söz konusudur. Önceleri uzaktan gelen tehlikeleri görebilmek, daha sonra da iktidar ve gücün pekiştirilmesi, dinî ve kültürel sebeplerle ötekine meydan okuma ve birlik ruhu yaratma gibi sebeplerle kuleler, ibadethaneler ve ihtişamlı yapılar inşa edilmiştir.

        Batı Avrupa’da ortaya çıkan sanayileşme, modernleşme ve kentleşme süreci ile koşut olarak iktisadi, kültürel ve toplumsal bir yığın gelişme yaşanmıştır. 1825 yılında çimentonun bulunması, çeliğin inşaatlarda kullanılmaya başlaması, önce buharlı, sonra da elektrikli asansörlerin icadı ile birlikte de binalar hızla yükselmeye başlamıştır.

        En yüksek yapılar önce Amerika Birleşik Devletleri’nde 1855 yılından itibaren inşa edilmeye başlamıştır. Bu binalara...

Yazının devamını okumak için üye olun, abone üye için tıklayınız.

Türk Yurdu Aralık 2018
Türk Yurdu Aralık 2018
Aralık 2018 - Yıl 107 - Sayı 376

Basılı: 14 TL

E-Dergi: 5 TL

Sayının Makaleleri İncele