İçindekiler 316

Aralık 2013 - Yıl 102 - Sayı 316

GENEL BAŞKANDAN • Türklüğün Derin ve Kapsayıcı Manasını Anlamamak • Mehmet Öz 3

 

DÜŞÜNCELER • Cumhuriyet’i Doğru Anlamak ve Yorumlamak • Cezmi Bayram 5

 

DÜŞÜNCELER • Kürdinsan*/Kürdistan ve Türksüzleştirme/Türkiyesizleşme • Mehmet Akif Okur 7

 

DÜŞÜNCELER • Âleme Hürmet • Abdulkadir İlgen 10

 

DÜŞÜNCELER • Kültür, Ahlak ve Demokrasi • Süleyman Eryiğit 11

 

DÜŞÜNCELER • Türkiye'ye "İstihbarat Operasyonu" mu? • Mehmet Seyfettin Erol 14

 

DÜŞÜNCELER • Siyaseti Ahlakla Birlikte Düşünmek • Hakan Poyraz 16

 

AKADEMİK • Osmanlı İdaresinde Kürtler ve Özerklik: Efsane mi Gerçek mi? (XVI-XVIII. Yüzyıllar) • Mehmet Öz 18

 

AKADEMİK • İstanbul’un Fethinin 500. Yıldönümünü Kutlama Hazırlıkları • Ömer Özcan 29

 

AKADEMİK • “Kökü Mâzîde Bir Âtî” İbnü’l-Emin Mahmud Kemâl İnal • Yasin Şen 36

 

AKADEMİK • Malazgirt’ten Şeyh Sait’e Bakarken • Aytekin Ersal 44

 

AKADEMİK • Dilde, Fikirde ve İşte Birlik Kavramı Üzerine • Kudret Artıkbaev 48

 

İZ BIRAKANLAR • Aşkla Çalışan Yorulmaz • Levent Bayraktar 52

 

İZ BIRAKANLAR • Türk Kültür Hazînesinin Pırlantası Bir Bilge “Dr. Müjgân Cunbur” • Coşkun Bağır 54

 

İZ BIRAKANLAR • Bir Vakıf İnsan: Müjgân Cunbur • Belkıs Altuniş Gürsoy 57

 

İZ BIRAKANLAR • Ali Haydar Küçükatalay • Cezmi Bayram 59

 

İntihal: Aşırma mı? “Hissi Kablel Vuku” mu? • Dursun Kuveloğlu 62

 

Atlar ve Arabalar • A. Filiz Yavuz Avşar 64

 

KİTAP • Türk Düşünce ve Siyasi Hayatında Fethi Tevetoğlu • Necmeddin Sefercioğlu 67

 

KİTAP • ‘Turan Şairi’ Ergeş Uçkun ve ‘Çapandaz’ • Hayati Bice 68

 

Uluslararası Köroğlu Festivali 72

 

Türk Dünyasından Haberler 74

Türk Ocaklarından Haberler 76

Dizin 2013 85


Türk Yurdu Aralık 2013
Türk Yurdu Aralık 2013
Aralık 2013 - Yıl 102 - Sayı 316

E-Dergi: Ücretsiz

Sayının Makaleleri İncele